Paginacija

Analiza djelotvornosti i sigurnosti analgetika za migrenu kod djece na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Analiza djelotvornosti i sigurnosti analgetika za migrenu kod djece na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Nives Surjan
Uvod: Acetaminofen i ibuprofen su jedini analgetici s Osnovne liste lijekova Svjetske zdravstvene organizacije indicirani za akutne napadaje migrene kod djece. Cilj ovog istraživanja bio je sustavno analizirati randomizirane kontrolirane pokuse (RCTs) i sustavne preglede (SRs) o acetaminofenu i ibuprofenu za liječenje akutnog napada migrene kod djece. Metode: Pretražene su baze podataka MEDLINE, CDSR, DARE i CENTRAL. Dva su autora, neovisno, provjeravali rezultate pretraživanja...
Analiza djelotvornosti i sigurnosti analgetika za migrenu kod odraslih na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Analiza djelotvornosti i sigurnosti analgetika za migrenu kod odraslih na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Anamarija Vučko
Uvod: Migrene su najčešća vrsta glavobolje s većom pojavnošću u žena (18%) nego muškaraca (6%), od čega je gotovo polovica nedijagnosticirana ili krivo liječena. Terapija migrene dijeli se na akutnu i preventivnu, međutim, najčešće su potrebne obje vrste terapije. Na Osnovnoj listi lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (SZO EML) nalaze se tri analgetika s indikacijom liječenja akutnog napadaja migrene: acetilsalicilna kiselina (ASK), ibuprofen i paracetamol....
Analiza djelotvornosti i sigurnosti neopioidnih analgetika u skupini lijekova za bol i palijativnu skrb za odrasle na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Analiza djelotvornosti i sigurnosti neopioidnih analgetika u skupini lijekova za bol i palijativnu skrb za odrasle na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Ana Tokić
Acetilsalicilna kiselina, paracetamol i ibuprofen su analgetici navedeni u Osnovnoj listi lijekova Svjetske zdravstvene organizacije za liječenje boli i palijativnu skrb odraslih. Cilj ovog istraživanja je bio analizirati dokaze iz sustavnih pregleda s meta-analizom o djelotvornosti i sigurnosti tih analgetika za liječenje boli i palijativnu skrb u odraslih. Pretražene su četiri baze podataka: MEDLINE, EMBASE, CDSR i DARE. Napravljen je dvostruki neovisni probir...
Analiza djelotvornosti i sigurnosti neopioidnih analgetika u skupini lijekova za bol i palijetivnu skrb za djecu na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Analiza djelotvornosti i sigurnosti neopioidnih analgetika u skupini lijekova za bol i palijetivnu skrb za djecu na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Marija Radman
Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) definirala je osnovne lijekove kao one koji zadovoljavaju prioritetne potrebe zdravstvene zaštite stanovništva. Oni se biraju na temelju njihovog javnozdravstvenog značaja, dokaza o djelotvornosti i sigurnosti te komparativne isplativosti. Na Osnovnoj listi lijekova za djecu Svjetske zdravstvene organizacije (SZO EML) u skupini neopioidnih analgetika za liječenje boli i palijativnu skrb nalaze se paracetamol i ibuprofen. Cilj ovog...
Analiza djelotvornosti i sigurnosti opioidnih analgetika u skupini lijekova za bol i palijativnu skrb za djecu na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Analiza djelotvornosti i sigurnosti opioidnih analgetika u skupini lijekova za bol i palijativnu skrb za djecu na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Ivana Utrobičić
Uvod: Bol je neugodan osjet i emocionalno iskustvo povezano sa stvarnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva. Cilj: Cilj ovog istraživanja je bio pronaći i analizirati dokaze o djelotvornosti i sigurnosti lijekova koje Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) preporučuje na Listi osnovnih lijekova (engl. Essential Medicines List, EML), te time potvrditi jeli njihovo uvrštavanje na spomenutu listu opravdano. Metode: Pretražene su četiri bibliografske baze podataka i analizirana je...
Analiza hlapljivih spojeva iz trajne kobasice kulenova seka
Analiza hlapljivih spojeva iz trajne kobasice kulenova seka
Tea Žanko
Kulenova seka je tradicionalni mesni proizvod s područja istočne Hrvatske (Slavonije i Baranje) koja se ubraja u fermentirane trajne kobasice. Tijekom procesiranja fermentiranih proizvoda odvijaju se brojne enzimatske i neenzimatske reakcije koje dovode do povećanja koncentracije hlapljivih komponenata aroma. Te komponente su odgovorne za specifične okusne i mirisne osobine ovog proizvoda. Za ekstrakciju tih spojeva iz uzoraka korištena je...
Analiza hlapljivih spojeva iz uzoraka nearomatiziranih i aromatiziranih maslinovih ulja
Analiza hlapljivih spojeva iz uzoraka nearomatiziranih i aromatiziranih maslinovih ulja
Katarina Magdalenić
Zbog svoje specifične arome i nutricionističkih benefita maslina (Olea europea L.) jedna je od najpopularnijih biljaka Dalmacije. Kako bi se poboljšala osjetilna i nutricionistička svojstva, već poznatom mirisu i okusu maslinova ulja, dodaju se nove arome. U aromatizaciji ulja najčešće se koriste ružmarin, timijan, origano i slične aromatične biljke te plodovi citrusa. U svrhu izolacije hlapljivih spojeva tri nearomatizirana maslinova ulja i tri...
Analiza i obrada procjedne vode od kompostiranja biotpada
Analiza i obrada procjedne vode od kompostiranja biotpada
Ivona Jukić
Kompostiranje je prepoznato kao ekološki prihvatljiv način zbrinjavanja biorazgradljivog otpada njegovim prevođenjem u kompost. Pri tome nastaju i procjedne vode koje mogu sadržavati različite opasne tvari s negativnim utjecajem na okoliš. Stoga je potrebna obrada procjedne vode prije ispuštanja u prirodni recipijent. U ovom radu praćena je količina i sastav procjedne vode nastale tijekom procesa kompostiranja biootpada u rotacijskom komposteru valjkastog ...
Analiza indeksa kakvoće efluenta za ponovnu  uporabu obrađene otpadne vode
Analiza indeksa kakvoće efluenta za ponovnu uporabu obrađene otpadne vode
Laura Ključe
Otpadne vode nisu otpad već potencijalno priuštiv i održiv izvor vode, energije, hranjivih tvari i drugih ponovno iskoristivih materijala kao što je biomulj. Međutim, uobičajena je praksa da se otpadna voda, nastala korištenjem prirodne ili kondicionirane vode za određenu namjenu, obrađuje i ispušta u recipijent, slijedeći linearni model gospodarenja vodama. U cilju očuvanja prirodnih vodnih sustava na održiv način, potrebno je prijeći iz linearnog modela u kružni model...
Analiza kakvoće zraka na području Splitsko-dalmatinske županije
Analiza kakvoće zraka na području Splitsko-dalmatinske županije
Iva Klanac
Zrak je smjesa plinova bez boje i mirisa, neophodna za život ljudi, biljaka i životinja. Zbog ljudskog zdravlja, ali i očuvanja okoliša iznimno je važno kontrolirati kakvoću zraka. U ovom radu analizirani su podatci koji ukazuju na stanje onečišćenosti zraka na području Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ), u petogodišnjem razdoblju (2013-2017.), temeljem izvješća javno dostupnih preko Informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode. Najveća ...
Analiza onečišćenja vodenih sustava primjenom Informacijskog sustava stanja okoliša
Analiza onečišćenja vodenih sustava primjenom Informacijskog sustava stanja okoliša
Jerka Jurić Bubić
Voda je jedna od najzastupljenijih, ali i najnužnijih tvari na Zemlji. U ovom radu analizirano je onečišćenje vodnih sustava u petogodišnjem razdoblju od 2013. do 2017. na području Splitsko-dalmatinske županije primjenom Informacijskog sustava stanja okoliša. Ukupne godišnje količine ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u vode i/ili more iz sustava javne odvodnje u razdoblju od 2013. do 2017. osciliraju, dok ukupne godišnje količine...

Paginacija