Paginacija

Citotoksični učinak Chelidonium majus, Alchemilla vulgaris i Polygonium aviculare na različite stanične linije humanih karcinoma
Citotoksični učinak Chelidonium majus, Alchemilla vulgaris i Polygonium aviculare na različite stanične linije humanih karcinoma
Anni Mikić
Cilj istraţivanja bio je ispitati citotoksičnost vodenih ekstrakata biljaka Chelidonium majus (rosopas), Alchemilla vulgaris (vrkuta), Polygonum aviculare (troskot) na stanične linije humanih karcinoma mokraćnog mjehura (RT4, T24), dojke (MDA-MB-231), te pluća (A-549). Karcinomske stanice izloţene su različitim koncentracijama ekstrakata biljaka (0.1 g/, 0.25 g/L, 0.5 g/L i 1 g/L) i različitim vremenskim intervalima (4, 24, 48 i 72 sata). Postotak stanica koje su...
Citotoksično djelovanje "Ononis spinosa", "Geranium macrorrhizum", "Calendula officinalis" i "Achillea millefolium" na različite stanične linije humanih karcinoma
Citotoksično djelovanje "Ononis spinosa", "Geranium macrorrhizum", "Calendula officinalis" i "Achillea millefolium" na različite stanične linije humanih karcinoma
Mirko Modrić
Cilj istraživanja bilo je ispitati citotoksično djelovanje biljaka: zečji trn (Ononis spinosa), zdravac (Geranium macrorrhizum), stolisnik (Achillea millefolium) te neven (Calendula officinalis) na karcinomske stanice pluća A-549, dojke MDA-MB-231 te mokraćnog mjehura T24 i RT4. Pretpostavka je da će se nakon izlaganja karcinomskih staničnih linija biljnom ekstratu smanjiti preživljenje karcinomskih stanica, to jest broj karcinomskih stanica će biti...
Citotoksično djelovanje farnezola i nerolidola na staničnu liniju raka mokraćnog mjehura
Citotoksično djelovanje farnezola i nerolidola na staničnu liniju raka mokraćnog mjehura
Lucija Guć
Riječ tumor označava skup promijenjenih stanica koje pokazuju nepravilan i progresivan rast. Nastajanje tumora ne događa se odjednom, već je to proces koji se sastoji od genotipskih i fenotipskih promjena. Tumori mogu biti benigni ili maligni. Maligni tumori su agresivniji, metastaziraju šireći se u okolna zdrava tkiva preko krvožilnog sustava, dok benigni tumori ne stvaraju metastaze. Rak ili karcinom predstavlja maligni oblik tumora, on nastaje ...
Citotoksično djelovanje izotiocijanata iz porodice kupusnjača na različite stanične linije humanih karcinoma mjereno MTT metodom
Citotoksično djelovanje izotiocijanata iz porodice kupusnjača na različite stanične linije humanih karcinoma mjereno MTT metodom
Mirna Župić
Cilj istraživanja je bio ispitati citotoksični učinak određenih izotiocijanata iz porodice kupusnjača na dvije stanične linije humanih karcinoma: T24 i A1235. Korišteni izotiocijanati su: alil-, fenil-, benzil-, 2-fenil etil-, izopropil-, 4-metoksifenil-, 3-metoksifenil-, p-tolil- i 4-(metiltio)-fenil izotiocijanat. Stanice karcinoma mokraćnog mjehura tretirane su izotiocijanatima u koncentraciji od 5μM, 10μM, 0,5mM i 5mM, a stanice ...
Citotoksično djelovanje oleuropeina iz ekstrakta lista divlje masline na različite stanične linije humanih karcinoma mjereno MTT metodom
Citotoksično djelovanje oleuropeina iz ekstrakta lista divlje masline na različite stanične linije humanih karcinoma mjereno MTT metodom
Frane Šuman
Cilj istraživanja bio je ispitati citotoksično djelovanje divlje masline (Olea europaea L. subsp. oleaster), tj. njenog glavnog fenolnog sekoiridoida, oleuropeina. Otopinom oleuropeina koncentracija 0,5 g/L i 1 g/L tretirane su humane stanice karcinoma mokraćnog mjehura (stanična linija T24), dojke (stanična linija MDA- MB-231) i pluća (stanična linija A-549). Citiotoksičnost se određivala nakon 4, 24, 48, i 72 sata MTT metodom. Usporedba apsorbancije nastalog formazana kod...
Citotoksičnost 3-aminofenilboronične kiseline i indometacina
Citotoksičnost 3-aminofenilboronične kiseline i indometacina
Ljubica Bosnić
Kemija borovih spojeva postaje sve veći predmet istraživanja zbog specifičnih svojstava bora i njegovih spojeva koji mogu imati primjenu u medicini i farmaciji. Boronične kiseline su kemijski spojevi koji sadrže trovalentni borov atom. Njihova blaga reaktivnost i stabilnost čine boronične kiseline atraktivnim sintetičkim međuproduktima. Borovi spojevi posjeduju značajna biološki aktivna svojstva koja mogu biti od iznimne koristi u liječenju mnogih bolesti. Spoj,...
Citotoksičnost seskviterpenskih laktona cinaropikrina i kostunolida
Citotoksičnost seskviterpenskih laktona cinaropikrina i kostunolida
Katarina Jovanović
Seskviterpeni su prirodni kemijski spojevi koji su po svojoj kemijskoj strukturi C-15 terpenoidi. Pojavljuju se kao ugljikovodici ili u oksidiranoj formi kao alkoholi, aldehidi, kiseline ili laktoni u prirodi. Važni su sastojci biljnih ekstrakata i esencijalnih ulja koja imaju značajnu primjenu u medicinskim, mirisnim pripravcima ili sapunima. Seskviterpenski laktoni posjeduju značajna biološki aktivna svojstva koja mogu biti od iznimne koristi u liječenju ...
Dalmatinski pršut
Dalmatinski pršut
Antonia Vuleta
U ovom radu opisan je hrvatski gastronomski specijalitet, Dalmatinski pršut. Opisano je kakvu sirovinu smijemo koristiti, koje dodatke i začine smijemo upotrebljavati te pravilan slijed faza u tehnološkom procesu, što je vrlo vaţno kako bi se što bolje odvio tehnološki postupak proizvodnje. Upravo zbog svog specifičnog postupka imamo proizvod s jedinstvenim spojem mirisa, okusa i kvalitete. U radu su opisane razlike s drugim hrvatskim pršutima u tijeku...
Depasivacija kositra u otopini halogenida
Depasivacija kositra u otopini halogenida
Petra Rogić
U ovom radu je proučavana depasivacija čistog kositra u otopini KI-a. Snimane su polarizacijske krivulje u anodnom području potencijala od -0.6 do 1.2 V, tj. do potencijala aktivnog anodnog otapanja uzorka. Ispitan je utjecaj koncentracije jodidnih iona (od 0.01 do 1 M), brzine promjene potencijala (od 1 do 100 mV s -1 ) te temperature elektrolita (od 10 do 30 o C). Neposredno prije izvođenja svih mjerenja, na površini Sn oksidacijom na zraku formiran je prirodni oksidni film. ...
Dijamantne elektrode dopirane borom
Dijamantne elektrode dopirane borom
Anamaria Lukaček
Dijamant dopiran borom (BDD) osim svojih vrhunskih svojstava materijala, nudi elektrokemičaru nekoliko značajnih svojstava čineći ga intrigantnim materijalom za elektrokemijska istraživanja. To uključuje najširi raspon potencijala elektrodnih materijala; niske pozadinske i kapacitivne struje; smanjeno nakupljanje naslaga u usporedbi s drugim elektrodama, sposobnost izdržavanja ekstremnih potencijala, korozivnog i visokog temperaturnog i tlačnog...
Dinamika populacije i značaj šimširovog moljca - Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera) na području Splitsko-dalmatinske županije
Dinamika populacije i značaj šimširovog moljca - Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera) na području Splitsko-dalmatinske županije
Marina Cecić
Šimširov moljac, Cydalima perspectalis (Walker, 1859.) invazivan je štetnik sa izrazitim utjecajem na okoliš i ekonomiju. Cilj ovog istraživanja, provedenog tijekom 2022. godine, bio je istražiti pojavu odraslih jedinki, dužinu života, trajanje leta, dinamiku smrtnosti te strukturu populacije šišmirovog moljca na priobalnom području i unutrašnjosti Splitsko-dalmatinske županije. Za potrebe istraživanja, na područjima Kaštela i Sinj-Brnaze, ...
Dinamička termogravimetrijska analiza PEO/f,hib-POSS nanokompozita
Dinamička termogravimetrijska analiza PEO/f,hib-POSS nanokompozita
Karla Jurlina
U ovom radu istraživana je toplinska razgradnja poli(etilen-oksid)/fenil hepta izobutil poliedarski oligomerni silseskvioksan (PEO/f,hib-POSS) nanokompozita, odnosno utjecaj dodatka 5 % nanopunila na toplinsku razgradnju PEO-a, termogravimetrijskom metodom u dinamičkim uvjetima pri četiri različite brzine zagrijavanja. Istražen je utjecaj pet monosupstituiranih fenil hepta izobutil oligomernih poliedarskih silseskvioksana: fenil hib-POSS (POSS 1),...

Paginacija