diplomski rad
Analiza djelotvornosti i sigurnosti opioidnih analgetika u skupini lijekova za bol i palijativnu skrb za djecu na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
diplomski rad

Ivana Utrobičić (2017)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet