diplomski rad
Analiza djelotvornosti i sigurnosti neopioidnih analgetika u skupini lijekova za bol i palijativnu skrb za odrasle na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
diplomski rad

Ana Tokić (2016)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet