diplomski rad
Analiza djelotvornosti i sigurnosti neopioidnih analgetika u skupini lijekova za bol i palijetivnu skrb za djecu na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
diplomski rad

Marija Radman (2016)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet