Pages

Profil hlapljivih spojeva meda kestena
Profil hlapljivih spojeva meda kestena
Monika Bekan
Med je prirodno sladak proizvod kojeg proizvode pčele, iznimno važni mali kukci. Uz med, one proizvode i neke druge za ljude važne proizvode. Med je danas u najširoj primjenu u području prehrane, a u povijesti se smatrao važnim lijekom za veliki broj različitih infekcija. Za procjenu kvalitete meda, jedno od važnijih svojstava je njegova aroma. Za miris, odnosno aromu meda iznimno su važni hlapljivi spojevi. U ovom radu su izolirani hlapljivi spojevi meda kestena ...
Profil hlapljivih spojeva začina origana prije i nakon zagrijavanja
Profil hlapljivih spojeva začina origana prije i nakon zagrijavanja
Marija Ljubica Čikeš
Mnogi prirodni biološki aktivni spojevi nisu stabilni, naročito oni hlapljive prirode, a njihove se strukture mogu transformirati tijekom skladištenja i zagrijavanja. U radu se istražuje utjecaj zagrijavanja na sastav i sadržaj hlapljivih spojeva začina origana. Uzorci začina su se zagrijavali na 150 °C (20 min) bez dodavanja vode. Hlapljivi spojevi izolirani su pomoću mikroekstrakcije vršnih para na krutoj fazi (HS- SPME). Ekstrakti su analizirani plinskom ...
Profili hlapivih spojeva eteričnih ulja i hidrolata motra (Critimum maritimum L.) dobivenih različitim postupcima destilacija
Profili hlapivih spojeva eteričnih ulja i hidrolata motra (Critimum maritimum L.) dobivenih različitim postupcima destilacija
Petra Koceić
Cilj ovog rada bio je istražiti učinke različitih metoda izolacije na kemijski sastav eteričnih ulja motra (Crithmum maritimum L.) kao i na sastav hlapivih spojeva prisutnih u hidrolatima koji zaostaju kao nusprodukt izolacije. Korištene su konvencionalne metode destilacije, vodena destilacija (HD) i parna destilacija (SD) te moderna „zelena“ metoda destilacije potpomognuta mikrovalovima (MHD). Izolacija hlapivih spojeva hidrolata izvršena je mikroekstrakcijom ...
Proizvodnja craft piva te analiza hlapljivih spojeva tijekom i nakon alkoholne fermentacije
Proizvodnja craft piva te analiza hlapljivih spojeva tijekom i nakon alkoholne fermentacije
Danica Sinovčić
U ovom radu opisan je postupak proizvodnje craft piva i kemijska analiza hlapljivih spojeva. Prvi korak je bio proizvesti craft pivo s dodatkom maline pomoću Grainfather uređaja. Uzorci su uzimani svaki dan tijekom i nakon alkoholne fermentacije craft piva. Hlapljivi spojevi iz uzoraka su izolirani mikroekstrakcijom vršnih para na čvrstoj fazi (HS-SPME). Analiza izoliranih hlapljivih spojeva provedena je pomoću spregnute tehnike plinska kromatografija - masena ...
Proizvodnja piva Lag.Anica
Proizvodnja piva Lag.Anica
Anica Matić
Cilj ovog rada bio je upoznati se sa sirovinama koje se koriste u proizvodnji piva, tehnologijom njegove proizvodnje te radom „Grainfather“ sustava te pomoću njega proizvesti craft pivo koje smo nazvali Lag.anica. Pivo je jedno od najstarijih alkoholnih pića porijeklom iz Mezopotamije, a prema arheološkim zapisima taj prvi oblik piva nije bio ni nalik na pivo kakvo danas poznajemo. Usporedno s napretkom znanosti i tehnologije, značajno je...
Proizvodnja voćnih rakija i likera
Proizvodnja voćnih rakija i likera
Ivana Prga
Voćne rakije su jedno od najraširenijih alkoholnih pića. Mogu se proizvesti od raznog voća, a tehnološki procesi koji ukljuĉuju postupak proizvodnje voćnih rakija su priprema sirovine, fermentacija i destilacija. Likeri su takoĊer jaka alkoholna pića koja se ovisno o tehnološkom postupku i vrsti sirovine dijele u više skupina, od kojih su jedna voćni likeri. Za proizvodnju likera je potreban voćni destilat u koji se potapa voće (maceracija) kako bi se liker ...
Pronalažanje dokaza o djelotvornosti i sigurnosti polinezasićenih masnih kiselina (PUFA) u pacijenata sa shizofrenijom
Pronalažanje dokaza o djelotvornosti i sigurnosti polinezasićenih masnih kiselina (PUFA) u pacijenata sa shizofrenijom
Suzana Jukić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je utvrditi može li suplementacija omega-3 i omega-6 polinezasićenim masnim kiselinama pomoći osobama koje boluju od shizofrenije, u smislu smanjivanja pozitivnih i negativnih simptoma bolesti. Materijali i metode: Na stranici Cochrane Library pronađen je sustavni pregled Polyunsaturated fatty acid supplementation for schizophrenia (Review), nakon čega je slijedilo daljnje pretraživanje randomiziranih kontroliranih pokusa i sustavnih pregleda...
Pronalaženje dokaza o djelotvornosti i sigurnosti antioksidansa u pacijenata s oboljelom jetrom
Pronalaženje dokaza o djelotvornosti i sigurnosti antioksidansa u pacijenata s oboljelom jetrom
Paško Čule
Cilj istraživanja: Pronaći najbolje dokaze o sigurnosti i učinkovitosti primjene antioksidanasa u pacijenata sa oboljelom jetrom. Materijal i metode: Na stranici Cochrane Library je pronađen sustavni pregled „Antioxidant supplements for liver diseases“ koji je bio temelj daljnjeg istraživanja. Dalje su pretražene baze podataka MEDLINE (PubMed), DARE i CENTRAL u potrazi za novim randomiziranim kontroliranim pokusima i sustavnim pregledima, a prema kriterijima uključenja i...
Pronalaženje dokaza o djelotvornosti i sigurnosti antioksidansa u prevenciji karcinoma probavnog trakta
Pronalaženje dokaza o djelotvornosti i sigurnosti antioksidansa u prevenciji karcinoma probavnog trakta
Kristina Matas
Cilj istraţivanja: Pronaći najbolje dostupne dokaze o djelotvornosti i sigurnosti antioksidansa u prevenciji karcinoma probavnog trakta. Materijal i metode: Na stranici Cochrane knjiţnice pronaĎen je sustavni pregled „Antioxidant supplements for preventing gastrointestinal cancers“ na kojem se temeljilo daljnje istraţivanje. Potom su pretraţene baze podataka MEDLINE (PubMed), DARE i CENTRAL s ciljem pronalaska novih randomiziranih kontroliranih pokusa i sustavnih pregleda, a...
Pronalaženje dokaza o djelotvornosti i sigurnosti ginsenga u unaprijeđenju kognitivnih funkcija
Pronalaženje dokaza o djelotvornosti i sigurnosti ginsenga u unaprijeđenju kognitivnih funkcija
Dario Leskur
Cilj istraţivanja: Pronaći najbolje dostupne dokaze o sigurnosti i učinkovitosti primjene ginsenga u poboljšanju kognitivnih sposobnosti zdravih ispitanika, ispitanika s blagim kognitivnim oštećenjem ili demencijom. Materijal i metode: Temelj istraživanja je Cochrane sustavni pregled „Ginseng for cognition“. Pretraživanjem baza DARE, CENTRAL i MEDLINE pronaĎeni su novi randomizirani kontrolirani pokusi i sustavni pregledi objavljeni nakon Cochrane sustavnog pregleda, u skladu...
Pronalaženje dokaza o djelotvornosti i sigurnosti homeopatskih pripravaka u liječenju sindroma iritabilnog crijeva (IBS): sustavni pregled literature
Pronalaženje dokaza o djelotvornosti i sigurnosti homeopatskih pripravaka u liječenju sindroma iritabilnog crijeva (IBS): sustavni pregled literature
Marija Bućan
Cilj istraživanja: Pronaći najbolje dostupne dokaze o sigurnosti i učinkovitosti homeopatskih pripravaka u liječenju sindroma iritabilnog crijeva. Materijal i metode: Temelj istraživanja predstavlja sustavni pregled „Homeopathy for treatment of irritable bowel syndrome“ pronađen na stranici Cochrane Library. Pretraživanjem baza MEDLINE, DARE i CENTRAL pronađen je jedan randomizirani kontrolirani pokus, na temelju ulaznih i izlaznih kriterija Cochrane...
Pronalaženje dokaza o djelotvornosti i sigurnosti melatonina u liječenju demencije: "sustavni" pregled literature
Pronalaženje dokaza o djelotvornosti i sigurnosti melatonina u liječenju demencije: "sustavni" pregled literature
Lea Cicvarić
Cilj istraživanja: Pronaći najbolje dostupne dokaze o učinkovitosti terapije melatoninom u liječenju demencije. Materijal i metode: Na stranici Cochrane Library pronađen je sustavni pregled „Melatonin for the treatment of dementia“ koji je bio okosnica cjelokupnog istraživanja. Ponovljeno je identično pretraživanje kao i za prvobitni Cochrane sustavni pregled, s razlikom u vremenskom intervalu. Na taj način pretražene su sljedeće baze podataka: Medline (PubMed), PsycINFO,...

Pages