Pages

Hlapljivi spojevi lista i cvijeta dalmatinske kadulje
Hlapljivi spojevi lista i cvijeta dalmatinske kadulje
Katarina Magdalenić
Kadulja (Salvia officinalis L.) je samonikla ljekovita i aromatična biljka rasprostranjena u mediteranskog dijelu Hrvatske, a posebno u Dalmaciji. Cilj ovog rada bio je odrediti profil hlapljivih spojeva dalmatinske kadulje, i to odvojeno listova, a odvojeno cvjetova, odnosno odrediti sastav i sadržaj ovih spojeva. Radi što potpunijeg uvida u sastav i sadržaj hlapljivih spojeva pripremljena su tri uzorka hlapljivih spojeva, eterično ulje, vršne pare i apsolut. ...
Hlapljivi spojevi meda divlje trešnje
Hlapljivi spojevi meda divlje trešnje
Luana Grmuša
U ovom završnom radu istražen je profil hlapljivih spojeva meda divlje trešnje, tj. određen je sastav i sadržaj hlapljivih spojeva. Za izolaciju hlapljivih spojeva korištena je metoda ekstrakcije i to ultrazvučna ekstrakcija i kontinuirana ekstrakcija tekuće-tekuće. U obje ekstrakcijske tehnike korišteno je isto otapalo, smjesa otapala pentan:dietil-eter 1:2, v/v. Analiza svih uzoraka je provedena plinskom kromatografijom–masenom spektrometrijom. Glavni sastojci u...
Hlapljivi spojevi meda od facelije prije i poslije zagrijavanja
Hlapljivi spojevi meda od facelije prije i poslije zagrijavanja
Ivan Vlaić
Mnogi spojevi biološkog i botaniĉkog podrijetla u medu nisu stabilni, naroĉito hlapljive tvari, a njihove se strukture mogu transformirati tijekom sazrijevanja meda, njegova skladištenja i zagrijavanja. U ovom radu se istraživao utjecaj zagrijavanja na sastav i sadržaj hlapljivih spojeva u medu od facelije. Uzorak meda se zagrijavao na 150 °C (5 min) bez dodatka vode. Hlapljivi spojevi ekstrahirani su pomoću diklormetanskog otapala postupkom ultrazvuĉne ekstrakcije (USE) pri...
Hlapljivi spojevi meda od kadulje
Hlapljivi spojevi meda od kadulje
Andrea Buzdovačić
Hlapljivi spojevi prisutni u medu su pretežito botaničkog podrijetla i često nisu stabilni te se mogu transformirati tijekom sazrijevanja meda, njegova skladištenja i zagrijavanja. U ovom radu su istraživani hlapljivi spojevi meda od kadulje. Hlapljivi spojevi izolirani su hidrodestilacijom u modificiranoj aparaturi po Clevengeru. Pored toga, provedena je i mikroekstrakcija vršnih para na krutoj fazi (HS- SPME) iz vode uzete iz ...
Hlapljivi spojevi meda s dodatkom soka od maline
Hlapljivi spojevi meda s dodatkom soka od maline
Dominik Siroglavić
Mnoštvo bioloških spojeva u medu nisu stabilni, naročito hlapljive tvari, a njihove se strukture mogu transformirati tijekom zrenja meda, skladištenja te u procesu dobivanja proizvoda od meda usljed djelovanja visoke temperature. Cilj ovog rada je bio identificirati hlapljive i poluhlapljive spojeve unutar proizvoda od meda. Spojevi su izolirani ultrazvučnom ekstrakcijom (USE) koristeći otapala pentan : dietil-eter (1:2 v/v) i diklormetan. Druga korištena...
Hlapljivi spojevi muškatne kadulje
Hlapljivi spojevi muškatne kadulje
Bojana Borović
Muškatna kadulja (Salvia sclarea L.) je biljka iz porodice usnača (Lamiaceae) koja prirodno raste oko Mediteranskog mora, na području južne Europe i sjeverne Afrike, i u srednjoj Aziji. Cilj ovog rada bio je odrediti profil hlapljivih spojeva muškatne kadulje, i to odvojeno cvjetova, a odvojeno cijele biljke, odnosno odrediti sastav i sadržaj ovih spojeva. Radi što potpunijeg uvida u sastav i sadržaj hlapljivih spojeva za njihovu izolaciju su...
Hlapljivi spojevi peluda
Hlapljivi spojevi peluda
Dolores Klobučar
U ovom radu analiziran je kemijski sastav hlapljivih spojeva peluda sa obiteljskog poljoprivrednog gospodarstava Roguljić koja je ubrana 2020. godine. Hlapljivi spojevi izolirani su metodom mikroekstrakcije vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) sa dva različita vlakna. Dobiveni uzorci analizirani su vezanom tehnikom plinska kromatografija-spektrometrija masa (GC-MS). SPME metodom identificiran je 21 različit spoj. Identificirani spojevi mogu se svrstati u...
Hlapljivi spojevi piva
Hlapljivi spojevi piva
Melita Petrić
U ovom radu analiziran je kemijski sastav hlapljivih spojeva komercijalnih piva pivskih stilova: pale lager, dunkel, pale ale i hefeweizen. Hlapljivi spojevi izolirani su metodom mikroekstrakcije vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) korištenjem dva različita vlakna te su analizirani vezanim sustavom plinska kromatografija–spektrometrija masa (GC-MS), a dobiveni rezultati su uspoređeni. Identificirani spojevi mogu se svrstati u sljedeće kemijske skupine: ...
Hlapljivi spojevi sira iz mišine
Hlapljivi spojevi sira iz mišine
Filipa Martinović
Sir iz mišine je tradicionalni hrvatski sir koji zrije u životinjskoj (jarećoj ili janjećoj) koži-mješini. U ovom završnom radu analiziran je sastav i sadržaj hlapljivih spojeva sira iz mišine. Izolacija hlapljivih spojeva izvršena je mikroekstrakcijom vršnih para na čvrstoj fazi korištenjem sivog vlakna pri tri različite temperature (40, 50 i 60 °C). Svi uzorci analizirani su vezanim sustavom plinska kromatografija-spektrometrija masa na HP-5MS koloni, a...
Hlapljivi spojevi sira iz mišine određeni pomoću destilacije sa dušikom i trapovima
Hlapljivi spojevi sira iz mišine određeni pomoću destilacije sa dušikom i trapovima
Petra Šaban
U ovom završnom radu analiziran je sastav i sadržaj hlapljivih spojeva sira iz mišine. Za izolaciju hlapljivih spojeva sira korištena je destilacija s dušikom i trapovima. Hlapljivi spojevi sakupljani su u tri različita trapa tijekom 3 h i tijekom 6 h. Dobiveni uzorci su analizirani vezanim sustavom plinska kromatografija-spektrometrija masa na HP-5MS koloni. Najzastupljeniji spojevi u svim uzorcima su ugljikovodici, bilo da se radi o aromatskim, ravnolančanim ili ...
Hlapljivi spojevi smilja
Hlapljivi spojevi smilja
Ljilja Žilić
Smilje je trajnica koja pripada rodu Helichrysum iz porodice Asteraceae, a obuhvaća preko šesto različitih vrsta rasprostranjenih diljem svijeta. Unazad nekoliko godina smilje je postala biljka od velike važnosti za farmaceutsku industriju upravo zbog svojeg regenerativnog, anti-age svojstva. Besmrtnost smilja očituje se već u njenom staništu, raste na kamenjaru, na suhom tlu gdje bi rijetko koja biljka ovakvih kvaliteta mogla narasti. Cilj ovog rada bio je ...
Hlapljivi sumporovi spojevi u biljkama Lepidium spp. (Brassicaceae) i Moringa oleifera (Moringaceae)
Hlapljivi sumporovi spojevi u biljkama Lepidium spp. (Brassicaceae) i Moringa oleifera (Moringaceae)
Petra Brzović
Hlapljivi sumporovi spojevi su metabolički produkti izrazite biološke aktivnosti, koji se mogu pronaći u biljkama, životinjama i mikroorganizmima, a posebnu raznolikost pokazuju oni koji se nalaze u biljkama. Neki od hlapljivih sumporovih spojeva su ujedno i razgradni produkti glukozinolata. Glukozinolati su biološki neaktivni i nehlapljivi spojevi, koji se mogu pronaći u 16 porodica reda Brassicales. Njihovom termičkom, enzimskom ili kemijskom razgradnjom nastaju hlapljivi spojevi ...

Pages