Pages

Gospodarenje polimernim ambalažnim otpadom u Republici Hrvatskoj
Gospodarenje polimernim ambalažnim otpadom u Republici Hrvatskoj
Mia Henjak
Ambalaža predstavlja svaki proizvod koji se upotrebljava za čuvanje i transport sirovina i gotovih proizvoda. Polimeri se zbog svojih povoljnih svojstava, lakog oblikovanja te male gustoće često koriste za izradu ambalaže. Proizvodnja polimerne ambalaže raste, a time i količina polimernog ambalažnog otpada. U 2019. godini u Republici Hrvatskoj više od 50% ambalaže završilo je na odlagalištima od čega je preko 17% plastične ambalaže. Neadekvatno odlaganje...
Gospodarenje polimernim otpadom
Gospodarenje polimernim otpadom
Nikolina Miličević
U ovom radu provedena je analiza proizvodnje i oporabe polimernih materijala u svijetu, a napose u Europskoj uniji. Hrvatska kao članica Europske unije dužna je ispunjati njihove zahtjeve i visoke standarde gospodarenja polimerni otpadom te u korisne svrhe trošiti dobiveni novac iz EU fondova. Proizvodnja i potrošnja polimera u svijetu stalno raste, a time i količina polimernog otpada. Polimerni otpad predstavlja jedan od većih ekoloških problema današnjice. ...
Gravimetrijske metode analize
Gravimetrijske metode analize
Antoneta Bogdan
Cilj ovog rada je teorijsko razmatranje i eksperimentalna primjena gravimetrijskih metoda analize. Koncentracija nikla je određena gravimetrijskom metodom s taložnim reagensom dimetilglioksimom. Koncentracija kalcija je određena gravimetrijskom metodom taloženja iz homogene otopine uz oksalnu kiselinu kao taložni reagens. Koncentracija bakra određena je elektrogravimetrijski.
Grejpfrut (Citrus paradisi): Izolacija i karakterizacija limonena i naringina
Grejpfrut (Citrus paradisi): Izolacija i karakterizacija limonena i naringina
Josip Tomaš
Grejpfrut (Citrus paradisi) pripada porodici Rutaceae. Ovo istraživanje je usmjereno na identifikaciju hlapljivih i nehlapljivih fitokemikalija izoliranih iz suhe kore grejpa. Hlapljive tvari, izolirane ekstrakcijom s heksanom u Soxhlet aparaturi, analizirane su pomoću GC-MS-a. Hlapljivi ekstrakt sadržavao je više od 80% monoterpena limonena. Također su pronaĊeni i ostali, manje zastupljeni monoterpeni α- i β-pinen i sabinen, te...
HACCP u proizvodnji pršuta
HACCP u proizvodnji pršuta
Sara Pupačić
U ovom radu prikazana je provedba HACCP sustava kod proizvodnje pršuta. Na samom poĉetku opisani su opći propisi i smjernice HACCP sustava kvalitete. Zatim su saţeto i jasno definirani i opisani svi koraci tehnološkog procesa proizvodnje pršuta, konstruirani dijagrami, te je opisan proizvod. Slijedila je analiza rizika svih koraka tehnološkog procesa, identificirane su CCP ocjenjivanjem rizika i primjenom dijagrama odluka. Za identificirane CCP izraĊen je HACCP ...
Hibridni proces obrade procjedne vode s odlagališta otpada korištenjem zeolita
Hibridni proces obrade procjedne vode s odlagališta otpada korištenjem zeolita
Marija Petković
Iako zeoliti pokazuju visoki potencijal uklanjanja različitih onečišćenja iz otpadnih voda, zbog složenosti sastava procjedne vode s odlagališta otpada, prije njihove obrade sa zeolitom sugerira se provesti prethodnu predobradu različitim metodama, kako bi se postigla zadovoljavajuća kvaliteta efluenta. Takva kombinacija metoda obrade sa zeolitom, uz prethodnu predobradu, naziva se hibridnim procesima obrade uz korištenje zeolita. U ovom radu, za pročišćavanje procjedne...
Hidratacija kalcij sulfoaluminatnog cementa u sustavima pasta i suspenzija
Hidratacija kalcij sulfoaluminatnog cementa u sustavima pasta i suspenzija
Mira Brnić
Kalcij sulfoaluminatni cement (CSA), je alternativa portland cementu (OPC). Tehnologija proizvodnje CSA karakterizirana je manjom emisijom ugljikovog dioksida, nižim temperaturama proizvodnje te mogućnošću korištenja otpadnog materijala kao sirovine. CSA u odnosu na OPC, razvija veće rane čvrstoće, brže očvršćava i posjeduje bolja antikorozivna svojstva. U ovom radu istraživana su hidratacijska svojstva tržišno dostupnog cementa Ali Pre Green (Italcementi, ...
Hlapljivi organski spojevi vina Traminac
Hlapljivi organski spojevi vina Traminac
Ivona Surjan
Traminac je plemenita i stara sorta vinove loze koja se tradicionalno uzgaja na području Iloka. Iločki traminac je vodeće vino među europskim tramincima čemu svjedoče brojne nagrade i priznanja. Grožđe daje poluslatka bijela vina koja se odlikuju karakterističnom profinjenom aromom i bouquetom. Vrlo lako se mogu prepoznati arome latica ruža, breskve, vanilije i mineralnih tonova. Za istraživanje hlapljivih organskih spojeva izabrana su...
Hlapljivi spojevi bijelog i žutog muškata
Hlapljivi spojevi bijelog i žutog muškata
Marija Kirić
Muškatna vina karakteriziraju tipične cvjetne i voćne arome, koje uglavnom potječu iz grožđa. Muškat je jedino grožđe od kojeg se dobiva vino koje zapravo ima okus poput samog grožđa. Dvije sorte muškata, muškat bijeli i muškat žuti, berbe 2019, proizvedeni su u Vinskoj kući Kirić u Ludbreškim Vinogradima. Za izolaciju hlapljivih aromatičnih spojeva, korištene su dvije metode, ekstrakcija tekuće-tekuće sa smjesom otapala pentan:dietil-eter, (2:1 v/v) i...
Hlapljivi spojevi cvijeta crnog jasena (Fraxinus ornus L.)
Hlapljivi spojevi cvijeta crnog jasena (Fraxinus ornus L.)
Elena Maras
Crni jasen (Fraxinus ornus L.) je bjelogorično stablo ili grm iz porodice maslina, Oleaceae. U ovom završnom radu određen je sastav i sadržaj hlapljivih spojeva cvijeta crnog jasena. Za izolaciju hlapljivih spojeva korištena je vodena destilacija u modificiranoj aparaturi po Clevengeru i mikroekstrakcija vršnih para na čvrstoj fazi korištenjem različitih vlakna. Analiza svih uzoraka provedena je vezanim sustavom plinska kromatografija - spektrometrija...
Hlapljivi spojevi cvijeta jorgovana
Hlapljivi spojevi cvijeta jorgovana
Klara Pašalić
Jorgovan (Syringavulgaris) je cvjetnica iz porodice maslina (Oleaceae) i autohtona biljna vrsta Balkanskog poluotoka. Jorgovan je dekorativna biljka koja raste u vrtovima i parkovima diljem Europe. Cijenjena je zbog svojih ružičastih ili bijelih cvjetova intenzivnog mirisa. Stoga je cilj ovog rada bio odrediti profil hlapljivih spojeva cvjetova jorgovana. Hlapljivi spojevi izolirani su dvjema metodama, vodenom destilacijom, uobičajenom metodom za...
Hlapljivi spojevi kestenovog meda
Hlapljivi spojevi kestenovog meda
Katarina Usanović
Med je slatki proizvod kojeg proizvode pčele složenom obradom prikupljenog cvjetnog nektara i sekreta biljnih sokova. U njemu su sadržani gotovo svi esencijalni sastojci ljudskog organizma. Primjenu nalazi u kulinarstvu, medicini i kozmetici. Aroma predstavlja jedno od najvažnijih svojstava meda koje doprinosi njegovoj kvaliteti, a nosioci arome u medu su hlapljivi spojevi. U ovom završnom radu određen je profil hlapljivih spojeva meda dobivenog od Zavoda za ribarstvo,...

Pages