završni rad
Sinergijski antioksidacijski učinak flavan-3-ola
završni rad

Marijana Grbavac (2017)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica