Pages

Antioksidacijski potencijal ekstrakata raštike (Brassica oleracea L. var. acephala)
Antioksidacijski potencijal ekstrakata raštike (Brassica oleracea L. var. acephala)
Glorija Granić
Raštika (Brassica oleracea L. var. acephala) je autohtona hrvatska povrtna kultura, osobito popularna u južnom priobalju Dalmacije i susjedne Bosne i Hercegovine ali nažalost vrlo malo istražena. Razvojem znanosti i projektima koji se oslanjaju na popularizaciju autohtonih kultura, raštika danas postaje sve češće predmetom istraživanja zbog svog bogatog nutritivnog sastava i biološkog učinka na ljudsko zdravlje. U ovom radu ispitana je primjena različitih metoda...
Antioksidacijski potencijal kupine
Antioksidacijski potencijal kupine
Tonka Mirjana Rašić
Slobodni radikali i druge reaktivne vrste mogu prouzročiti oksidaciju i biomolekularna oštećenja kada oksidacijske vrste dosegnu antioksidativnu obranu organizma, što rezultira oksidativnim stresom. To je povezano sa starenjem i razvojem patologija kao što su rak, kardiovaskularne bolesti, neurodegenerativni poremećaji, dijabetes i upale. Da bi se spriječio ili usporio oksidativni stres izazvan slobodnim radikalima, treba unositi dovoljne količine antioksidansa. Voće i povrće...
Antioksidacijski potencijal različitih ekstrakata jadranskih algi
Antioksidacijski potencijal različitih ekstrakata jadranskih algi
Marina Smoljo
Kada se slobodni radikali nagomilavaju u našem organizmu i nadvladaju mehanizam antioksidativne zaštite javlja se stanje koje se naziva oksidacijski stres. Antioksidansi su aktivne tvari prisutne u hrani koji usporavaju ili inhibiraju djelovanje slobodnih radikala. Za određivanje aktivnosti nekog uzorka, odnosno antioksidansa, koriste se različite metode temeljene na različitim mehanizmima djelovanja. Mnoga istraživanja ukazuju na činjenicu da...
Antiproliferacijski utjecaj valencena na dvije stanične linije karcinoma
Antiproliferacijski utjecaj valencena na dvije stanične linije karcinoma
Dorotea Perović
Tumor je naziv za abnormalnu nakupinu tkiva koja moţe biti maligna ili benigna. Maligni oblik tumora epitelnog podrijetla naziva se karcinom. Rak pluća i mokraćnog mjehura jedni su od najčešćih oblika tumora u svijetu i Hrvatskoj. Češće se javljaju kod muškaraca, ali i ţene oboljevaju od njih. Javljaju se u osoba starijih od 60 godina i ukoliko se dijagnosticiraju u ranoj fazi, postoji šansa za izlječenje. Terpenoidi su hlapljivi nezasićeni ugljikovodici...
Antiproliferativna aktivnost fenolnih ekstrakata borovnice na stanične linije karcinoma
Antiproliferativna aktivnost fenolnih ekstrakata borovnice na stanične linije karcinoma
Jasna Ančić
U životu suvremenog čovjeka hrana je jedan od najznačajnijih činitelja društvenog i socijalnog statusa, te zdravlja i načina života. Zbog velikog porasta kroničnih bolesti današnji se čovjek sve više orijentira ka zdravoj prehrani i prirodnim lijekovima u prevenciji različitih oboljenja. Upotrebljavamo li hranu u umjerenim količinama i raznoliko, ona nam je najbolje osiguranje otpornosti organizma prema bolestima. U ovom radu pripremljeni su fenolni ekstrakti borovnice...
Antiproliferativna aktivnost mikrovalnih ekstrakata sjemenki crne (Brassica nigra L.) i smeđe (Brassica juncea L.) gorušice
Antiproliferativna aktivnost mikrovalnih ekstrakata sjemenki crne (Brassica nigra L.) i smeđe (Brassica juncea L.) gorušice
Josipa Divić
Osim što je nužna za život, hrana uvelike utječe na sve aspekte čovjekova života, najviše na zdravlje. Pravilna prehrana ispunjena raznolikom i zdravom hranom posebno biljnim vrstama bogatim fitokemikalijama, osigurava veliku otpornost organizma na različita oboljenja pa tako i na karcinom. Suočen s velikim porastom kroničnih bolesti čovjek sve češće odabire zdravu prehranu i prirodne lijekove s ciljem prevencije različitih oboljenja. U ovom ...
Antiproliferativna aktivnost mikrovalnih ekstrakata sjemenki divlje (Sinapis arvensis L.) i bijele gorušice (Sinapis alba L.)
Antiproliferativna aktivnost mikrovalnih ekstrakata sjemenki divlje (Sinapis arvensis L.) i bijele gorušice (Sinapis alba L.)
Domagoj Mijoč
Glukozinolati (β-tioglukozid-N-hidroksisulfati) su skupina sekundarnih metabolita koji su zastupljeni u 16 botaničkih porodica reda Brassicales. Biološki su neaktivni, a međusobno se razlikuju po strukturi bočnog lanca. Djelovanjem enzima mirozinaze razlažu se na biološki aktivne metabolite poput izotiocijanata i nitrila. Izotiocijanati su hlapljivi sumporovi spojevi koji nastaju hidrolizom glukozinolata pri neutralnoj pH vrijednosti, a po kemijskom sastavu su esteri ...
Antiproliferativna aktivnost odabranih biljaka iz porodice Lamiaceae na dvije stanične linije raka
Antiproliferativna aktivnost odabranih biljaka iz porodice Lamiaceae na dvije stanične linije raka
Ivana Božić
Rak (lat. cancer) je pojam koji se koristi za veliku skupinu bolesti u kojima se abnormalne stanice dijele bez kontrole te imaju sposobnost prodiranja i invazije u druga tkiva. Nakupine abnormalnih stanica mogu tvoriti benigne ili maligne tumore. Razlika između njih je u agresivnosti rasta te u tome što maligni daju metastaze i šire se u okolinu, prodirući u okolno tkivo, dok benigni tumori ne daju metastaze na druge organe i ne prodiru u okolno zdravo tkivo, već ga potiskuju odnosno...
Antiproliferativna aktivnost vodenog ekstrakta biljke Centaurea ragusina L. na dvije stanične linije raka
Antiproliferativna aktivnost vodenog ekstrakta biljke Centaurea ragusina L. na dvije stanične linije raka
Kornelija Krejčir
Rak (lat. cancer) je pojam koji se koristi za veliku skupinu bolesti u kojima se abnormalne stanice dijele bez kontrole te imaju sposobnost prodiranja i invazije u druga tkiva. Nakupine abnormalnih stanica mogu tvoriti benigne ili maligne tumore. Razlika između njih je u agresivnosti rasta te u tome što maligni daju metastaze i šire se u okolinu, prodirući u okolno tkivo, dok benigni tumori ne daju metastaze na druge organe i ne prodiru u okolno zdravo tkivo, već ga potiskuju odnosno...
Antiproliferativno djelovanje nootkatona na dvije stanične linije raka
Antiproliferativno djelovanje nootkatona na dvije stanične linije raka
Antonia Šunjerga
Rak, neoplazma ili novotvorina općeniti je pojam za mnoge bolesti kod kojih se abnormalne stanice dijele bez kontrole te su u stanju napasti zdravo tkivo. U stanicama raka proliferacija i diferencijacija nisu regulirane. Stanice nekontrolirano rastu i dijele se, šire se naposljetku po čitavom tijelu te ometaju funkciju normalnih tkiva i organa. Tumor je izraz za svaku nenormalnu proliferaciju stanica u tijelu koja može biti dobroćudna (benigna) ili zloćudna...
Apoptotičko djelovanje određenih biološki aktivnih spojeva na TCCSUP staničnu liniju karcinoma mokračnog mjehura
Apoptotičko djelovanje određenih biološki aktivnih spojeva na TCCSUP staničnu liniju karcinoma mokračnog mjehura
Anđelo Alerić
Cilj ovog završnog rada bio je ustanoviti apoptozu induciranjem pomoću odreĊenih spojeva (timokinon, farnezol, nerolidol, tujopsen i fitol) na TCCSUP staniĉnu liniju humanog karcinoma mokraćnog mjehura pomoću protoĉne citometrije. Apoptoza ili programirana smrt stanice je jako vaţan fiziološki proces u oĉuvanju homeostaze. Istraţivanja apoptoze su veoma popularna u opisivanju djelovaja mnogih biološki aktivnih spojeva. Danas postoje mnoge razliĉite analitiĉke...
Aromatični profil brnistre
Aromatični profil brnistre
Irena Lovrić
Brnistra ili žuka (Spartium junceum L.) je samonikla aromatična biljka jarkih, žutih cvjetovi koji imaju ugodan, medni miris. Rasprostranjena je u mediteranskom dijelu Hrvatske, a posebno u Dalmaciji. Smatra se da grad Split, grčki Aspalathos, duguje svoje ime brnistri. S obzirom da miris aromatičnih biljaka potječe od hlapljivih spojeva, cilj ovog rada bio je odrediti profil aromatičnih, hlapljivih spojeva brnistre, odnosno odrediti sastav i sadržaj ovih spojeva u svježim...

Pages