završni rad
Određivanje stehiometrije i konstante formiranja kompleksa Cu(I) i neokuproina korištenjem slijedne analize injektiranjem spektofotometrijski detektor te klasične spektofotometrije
završni rad

Marijan Božinović Karauz (2017)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica