Paginacija

Utjecaj soja kvasca na senzorska svojstva i sastav hlapljivih spojeva vina Pošip
Utjecaj soja kvasca na senzorska svojstva i sastav hlapljivih spojeva vina Pošip
Andrea Jurišić
Pošip je bijela sorta grožđa koja se uglavnom uzgaja na južnim dijelovima otoka Korčule, osobito na području Čare i Smokvice gdje daje vino vrhunske kvalitete čemu svjedoče brojne nagrade i priznanja. Vino je osebujnog okusa sa svojstvenim aromama suhih marelica i smokava, blistavo, slamnate- zlatnožute boje. U posljednje vrijeme proizvođači rade brojne eksperimente kako bi utvrdili optimalne uvjete za provedbu fermentacije i odabrali odgovarajući soj kvasaca...
Utjecaj staništa na kemijski sastav i biološka svojstva motra
Utjecaj staništa na kemijski sastav i biološka svojstva motra
Nina Mimica
Motar (Crithmum maritimum L.) je vjerojatno jedan od najpoznatijih halofita na području Mediterana. Ova biljka se od davnina koristi u prehrambene i ljekovite svrhe obzirom da je odlikuje prisutnost visokih koncentracija vitamina C, polifenola, karotenoida te ostalih bioaktivnih spojeva. Cilj ovog rada bio je istražiti razlike u kemijskom sastavu i biološkim svojstvima motra prikupljenog sa tri različite lokacije; na riječnom staništu, staništu na samom ušću ...
Utjecaj taninske kiseline na izražaj koneksina 45 u bubregu štakora oštećenom kroničnom hiperglikemijom
Utjecaj taninske kiseline na izražaj koneksina 45 u bubregu štakora oštećenom kroničnom hiperglikemijom
Mia Šarić
Cilj ovog diplomskog rada je dokazati potencijalni negativan učinak taninske kiseline na izražaj koneksina 45 u bubregu štakora oštećenog kroničnom hiperglikemijom, kako bi se što bolje mogli kritički osloniti na povoljna djelovanja i uporabu taninske kiseline u liječenju mnogobrojnih bolesti. Istraživanje koje je trajalo dvadeset tjedana provedeno je na dvanaest muških štakora soja Wistar. Štakori su podijeljeni u tri skupine po četiri ...
Utjecaj tehnološkog postupka produžene maceracije na antimikrobni učinak bijelog vina
Utjecaj tehnološkog postupka produžene maceracije na antimikrobni učinak bijelog vina
Ante Begonja
Ciljevi ovog istraživanja su: ispitati antimikrobni učinak maceriranog bijelog vina protiv bakterije E. coli i S. enterica, serovar Enteritidis; usporediti antimikrobni učinak maceriranog i standardnog bijelog vina te utvrditi utječe li tehnološki postupak produljene maceracije na antimikrobni učinak bijelog vina; utvrditi povezanost sadržaja ukupnih fenola i fenolnog sastava s antimikrobnim učincima vina. Materijali i metode: Sadržaj i sastav ukupnih fenola ...
Utjecaj temperature i vremena miješanja te vremena skladištenja na oksidacijsku stabilnost maslinova ulja dobivenog iz plodova masline sorte oblica
Utjecaj temperature i vremena miješanja te vremena skladištenja na oksidacijsku stabilnost maslinova ulja dobivenog iz plodova masline sorte oblica
Matea Šušnjara
Maslinova ulja se kategoriziraju ovisno o njihovoj kvaliteti. Na konačnu kvalitetu maslinovog ulja utječe više faktora kao što su kvaliteta plodova masline, postupak prerade i način čuvanja dobivenog ulja. U procesu prerade posebnu pozornost treba obratiti na postupak miješanja maslinova tijesta. Tijekom miješanja moguć je gubitak polifenola, što će u konačnici utjecati na kvalitetu maslinovog ulja i njegovu daljnju zaštitu od oksidacije. Nakon prerade dobiveno...
Utjecaj temperature na depasivaciju kositra u NaCl otopini
Utjecaj temperature na depasivaciju kositra u NaCl otopini
Petra Rogić
U radu je ispitivano korozijsko ponašanje uz naglasak na pojavu depasivacije (pitting korozije) kositra u NaCl otopini različitih temperatura (od 10 do 40 o C). Anodnom polarizacijom dolazi do razaranja oksidnog filma i lokalnog otapanja kositra. Oštećenja na površini metala imaju oblik sitnih rupica ili pitova, čiji se broj i gustoća uglavnom povećavaju s porastom temperature otopine. Najveću otpornost na koroziju kositar ima pri 20 o C. Naime pri tim...
Utjecaj temperature na inhibiciju korozije bakra pomoću propolisa
Utjecaj temperature na inhibiciju korozije bakra pomoću propolisa
Teo Ugrina
U radu je ispitan utjecaj temperature na inhibiciju korozije bakra (99,9%) u 0,5 mol dm-3 NaCl otopini pomoću propolisa dodanog u elektrolit ili nanesenog na elektrodu kao prevlaka. Ispitivanja su provedena elektrokemijskim metodama: mjerenjem potencijala otvorenog strujnog kruga, metodom linearne polarizacije i potenciodinamičkom polarizacijskom metodom. Nakon polarizacijskih ispitivanja površine elektroda snimljene su optičkim mikroskopom. Ispitivanja su pokazala da povećanjem...
Utjecaj temperature na korozijsko ponašanje kositra u NaCl otopini
Utjecaj temperature na korozijsko ponašanje kositra u NaCl otopini
Ana Odžak
Praćenjem vremenske promjene potencijala otvorenog strujnog kruga, primjenom polarizacijskih metoda te elektrokemijske impedancijske spektroskopije proučavano je korozijsko ponašanje kositra u 0.5 M NaCl otopini kod različitih temperatura (10, 20, 30 i 40 o C) i pH vrijednosti otopine (3.0, 5.5 i 8.5). Oštećenja na površini metala određena su optičkim mikroskopom. Najveću otpornost prema koroziji kositar pokazuje u NaCl otopini pri 20 o C i pH = 8.5. Pri ...
Utjecaj temperature na pasivaciju aluminija
Utjecaj temperature na pasivaciju aluminija
Melinda Horozović
Primjenom galvanostatske pulsne metode ispitani su mehanizam i kinetika rasta oksidnih filmova na aluminiju u otopini boratnog pufera (pH 7.8) različitih temperatura (10, 20 i 30 o C). Ustanovljeno je da se rast oksidnog filma na aluminiju odvija ionskom vodljivošću pod utjecajem jakog električnog polja kroz oksidni film, prema eksponencijalnom zakonu za ventilne metale (mehanizam “aproksimacije visokog polja”). Određeni su elektrokinetički parametri ...
Utjecaj temperature na sorpciju bakra na zeolitu NaX
Utjecaj temperature na sorpciju bakra na zeolitu NaX
Petra Filipović
U radu je ispitan utjecaj temperature na kinetiku sorpcije bakra na zeolitu NaX. Eksperimenti su provedeni korištenjem turbinskog miješala s ravnim lopaticama u staklenom šaržnom reaktoru nestandardne konfiguracije (D/d T = 0,57, C/H = 0,10) s razbijalima virova standardnih dimenzija (R V = d T /10). Dobiveni eksperimentalni podatci analizirani su Blanchardovim i Weber–Morrisovim kinetičkim modelima. Rezultati kinetičke analize pokazali su da brzina ispitivane...
Utjecaj temperature na vrijednost koeficijenta difuzije otopine natrijeva klorida
Utjecaj temperature na vrijednost koeficijenta difuzije otopine natrijeva klorida
Leonardo Pavlović
S obzirom na hidrodinamičke uvjete u nekom sustavu prijenos tvari se može odvijati molekularnim ili vrtložnim mehanizmom. U ovom radu izvršena je analiza molekularnog mehanizma prijenosa tvari tj. sagledao se utjecaj temperature na vrijednosti koeficijenta difuzije otopine natrijeva klorida koja difundira u demineraliziranoj vodi. Vrijednosti koeficijenta difuzije određene su eksperimentalno uporabom aparature vlastite izvedbe te analitički koristeći ...
Utjecaj temperature sušenja na pripravu filmova poli(etilen-oksida)
Utjecaj temperature sušenja na pripravu filmova poli(etilen-oksida)
Ivan Bajan
Priprava poli(etilen-oksid) (PEO) filmova različitih molekulnih masa provedena je izlijevanjem filmova iz vodenih otopina različitih koncentracija, pri čemu su istraživani optimalni uvjeti otapanja polimera u vodi. Uspješno pripravljene otopine podvrgnute su sušenju pri čemu je cilj bio pronaći i optimalne uvjete sušenja, tj. postupak priprave kvalitetnih suhih filmova. Diferencijalna pretražna kalorimetrija (DSC) je primijenjena u...

Paginacija