diplomski rad
Utjecaj veličine miješala na kinetiku ionske izmjene bakra na zeolitu NaX
diplomski rad

Lucija Knežević (2017)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica