diplomski rad
Utjecaj troske visoke peći na hidrataciju portland cementa i razvoj mehaničkih svojstava cementnih mortova
diplomski rad

Andrija Petrović (2017)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica