Paginacija

Usporedba utjecaja mehaničkog miješanja i ultrazvučnog djelovanja na kinetiku rasta kristala boraksa u šaržnom kristalizatoru s hlađenjem
Usporedba utjecaja mehaničkog miješanja i ultrazvučnog djelovanja na kinetiku rasta kristala boraksa u šaržnom kristalizatoru s hlađenjem
Josip Grbavac
Cilj ovoga rada je bio ispitati utjecaja miješanja i ultrazvuka u šaržnom kristalizatoru s hlađenjem na kinetiku rasta kristala dinatrijevog tetraborat dekahidrata (boraks). Proces kristalizacije izvodio se u kristalizatoru laboratorijskog mijerila u kojem je volumen matične otopine boraksa iznosio 2,14 dm 3 . Detaljno je analiziran utjecaj brzine vrtnje miješala (100, 200, 300 i 350 o. min -1 ) te amplitude ultrazvuka (20, 30, 40 i 50 %), na promjenu...
Usporedna ispitivanja hlapljivih spojeva rakije travarice
Usporedna ispitivanja hlapljivih spojeva rakije travarice
Željana Pavlović
Travarica je jako alkoholno piće koje se tradicionalno proizvodi u južnim dijelovima Hrvatske. Travarice su specijalne rakije, aromatizirane biljnim ekstraktima. Za proizvodnju travarice najčešće se koriste rakije od grožđa, različiti macerati, perkolati, infuzi i drugi oblici ekstrakata ljekovitih biljaka. Biološki aktivni spojevi ljekovitog i aromatičnog bilja su eterična ulja, flavonoidi, tanini, saponini, sluzi i gorke tvari koje se ekstrahiraju u alkoholnu ...
Uspostavljanje HACCP sustava u pakirnici smrznute hrane
Uspostavljanje HACCP sustava u pakirnici smrznute hrane
Tina Rupčić
Sustavi kontrole kvalitete su danas postali važan dio svake organizacije koja se bavi proizvodnjom i preradom hrane. Set standarda ISO daje niz uputa i preporuka za implementaciju kontrole kvalitete. Cilj ovog rada je opisati uspostavu sustava kontrole HACCP u proizvodnom pogonu Ag Frigo u procesu prepakiranju smrznute ribe, te općeniti prikaz uspostavljanja HACCP sustava u tvornici. Svrha rada bila je analiza opasnosti i određivanje kritičnih kontrolnih točaka...
Utecaj dodatka mljevenih ljuskica jaja na toplinska svojstva poli(vinil-klorida)
Utecaj dodatka mljevenih ljuskica jaja na toplinska svojstva poli(vinil-klorida)
Martina Visković
U ovom radu pripravljene su mješavine poli(vinil-klorida) PVC-a i ljuske jaja (ES) ekstrudiranjem, jednim od najčešćih procesa u polimernoj industriji. Uzorci su potom analizirani termogravimetrijskom analizom u inertu kroz dva razgradna stupnja te je uočeno da se vrijednosti karakterističnih temperatura mješavina PVC/ES (T 5% ,T onset , i T max ) pomiču prema višim temperaturama što je veći udio ES-a što ukazuje na poboljšanje toplinske stabilnosti PVC-a. DSC ...
Utjceaj koncentracije otpoine natrijeva klorida na vrijednost koeficijenta difuzije
Utjceaj koncentracije otpoine natrijeva klorida na vrijednost koeficijenta difuzije
Ante Matošin
Prijenos tvari je integralni dio brojnih procesa u kemijskom procesnom inženjerstvu. Ovisno o hidrodinamičkim uvjetima u sustavu taj prijenos se može odvijati molekularnim ili vrtložnim mehanizmom. U ovom radu se analizirala brzina prijenosa tvari isključivo molekularnim tj. difuzijskim mehanizmom. Sagledao se utjecaj koncentracije otopine natrijeva klorida, koja difundira kroz demineraliziranu vodu na vrijednost koeficijenta difuzije. Koeficijenti ...
Utjecaj Mn na korozijsko ponašanje CuSlMn legure u NaCl otopini
Utjecaj Mn na korozijsko ponašanje CuSlMn legure u NaCl otopini
Blanka Rakuljić
Korozijsko ponašanje različitih CuAlMn legura s prisjetljivosti oblika (Cu-12%Al-4%Mn, Cu-12.3%Al-5.2%- Mn i Cu-12%Al-6%Mn) u 0.9 % NaCl otopini (pri pH = 7.4 i T = 37 °C) ispitano je praćenjem vremenske promjene potencijala otvorenog strujnog kruga te primjenom polarizacijskih metoda i elektrokemijske impedancijske spektroskopije. Ustanovljeno je da na potencijalu otvorenog strujnog kruga korozijska otpornost ispitivanih uzoraka raste s porastom sadržaja Mn u leguri, tj....
Utjecaj V2O5 na sinteriranje magnezijeva oksida
Utjecaj V2O5 na sinteriranje magnezijeva oksida
Mislav Ćorić
Sinterirani magnezijev oksid zbog svoje velike i raznovrsne primjene kao visoko temperaturni, vatrostalni te izolacijski materijal zauzima značajno mjesto u industrijskoj primjeni. Sinteriranje je završni proces dobivanja vatrostalnih materijala na povišenim temperaturama, pri čemu sustav disperznih čestica postaje cjelina čime se povećava gustoća, čvrstoća i smanjuje poroznost polaznog materijala. U ovom radu na temelju dosadašnjih istraživanja opisan je ...
Utjecaj aditiva za poboljšanje mljevenja cementa i aditiva tipa hidrofoba na hidrataciju cementa
Utjecaj aditiva za poboljšanje mljevenja cementa i aditiva tipa hidrofoba na hidrataciju cementa
Zvonimir Jažo
U radu je istraživan utjecaj aditiva za poboljšanje mljevenja klinkera trgovačkog naziva HEA 213 Grace ili HEA2® kao i aditiva za poboljšanje meljivosti/tečljivosti XS 255 Grace od proizvođača GCP Applied Technologies Inc., na procese hidratacije cementa dobivenog korištenjem poluindustrijskog kugličnog mlina u laboratoriju CEMEX Hrvatska d.d. U fazi priprave cemenata u smjesu klinkera i gipsa dodan je aditiv HEA 213 Grace u iznosima od 0; 0,017; 0,032 i 0,048 mas.% na...
Utjecaj amplitude ultrazvuka na kinetiku nukleacije boraksa u šaržnom kristalizatoru pri različitim brzinama hlađenja
Utjecaj amplitude ultrazvuka na kinetiku nukleacije boraksa u šaržnom kristalizatoru pri različitim brzinama hlađenja
Mia Ramljak
Cilj ovog rada bio je ispitati utjecaj amplitude ultrazvuka na kinetiku nukleacije dinatrijevog tetraborat dekahidrata (boraksa) tijekom procesa šaržne kristalizacije pri različitim brzinama hlađenja. Kristalizacija boraksa se provodila iz matične otopine zasićene pri 30 °C hlađenjem do temperature od 10 °C u šaržnom kristalizatoru s miješanjem uz primjenu radijalnog turbinskog miješala s četiri ravne lopatice, tzv. SBT miješalo, pri brzini vrtnje potrebnoj za postizanje...
Utjecaj biljnih ekstrakata na parametre kakvoće ribljih burgera
Utjecaj biljnih ekstrakata na parametre kakvoće ribljih burgera
Marijana Grbavac
Riba je izuzetno vrijedan izvor visokokvalitetnih bjelančevina i polinezasićenih masnih kiselina koje imaju blagotvorno djelovanje na ljudsko zdravlje. Upravo zbog svoje građe i kemijskog sastava, riba se ubraja u lako pokvarljive namirnice. Da bi se spriječilo kvarenje i poboljšala kvaliteta ribe i ribljih proizvoda upotrebljavaju se razni dodatci ili aditivi tijekom rukovanja, obrade i skladištenja. Za poboljšanje okusa proizvoda od ribe često se...
Utjecaj brzine hlađenja na rast kristala boraksa tijekom sonokristalizacije
Utjecaj brzine hlađenja na rast kristala boraksa tijekom sonokristalizacije
Ivana Šetka
U ovom radu ispitivano je kako brzina hlađenja matične otopine utječe na rast kristala dinatrijevog tetraborat dekahidrata (boraksa) tijekom sonokristalizacije. Ispitivanja su se provodila u šaržnom kristalizatoru laboratorijskog mjerila s pregradama i radijalnim turbinskim miješalom čija je brzina vrtnje bila jednaka potrebnoj za postizanje stanja potpune suspenzije kristala (N JS = 324 o min -1 ). Ultrazvučno djelovanje na otopinu provodilo se pomoću ...
Utjecaj brzine vrtnje PBT miješala na adsorpciju bakra na zeolitu
Utjecaj brzine vrtnje PBT miješala na adsorpciju bakra na zeolitu
Ines Štivin
U ovom radu ispitan je utjecaj brzine miješanja na adsorpciju bakra na zeolitu NaX i utrošak snage miješanja. Otopina koja sadrži Cu 2+ ione pripravljena je otapanjem odgovarajuće mase Cu(NO 3 ) 2 ∙ 3H 2 O. Zeolit NaX samljeven je i prosijan na čestice veličine od 0,063 do 0,090 mm. Eksperiment se proveo u kotlastom reaktoru s razbijalima virova uz turbinsko miješalo s 4 lopatice pod kutom od 45° tzv. PBT. Kako bi se sagledao utjecaj brzine miješala na...

Paginacija