Paginacija

Rašić, Tonka Mirjana
Određivanje antimikrobnog učinka začinskog bilja na Enterococcus faecalis
Zenčić, Marijana
Određivanje antioksidacijske aktivnosti i inhibicijskog djelovanja vodenog ekstrakta gorke naranče (Citrus aurantium L.) na aktivnost acetilkolinesteraze i butirilkolinesteraze
Božić, Ivana
Određivanje antioksidacijske aktivnosti i ispitivanje sposobnosti inhibicije kolinesteraza nehlapljivih izolata korijena gaveza
Krejčir, Kornelija
Određivanje antioksidacijske aktivnosti i ispitivanje sposobnosti inhibicije kolinesteraza vodenog ekstrakta i eteričnog ulja chia sjemenki
Roščić, Antonio
Određivanje antioksidacijskog karaktera odabranih boroničnih kiselina i boroksins pomoću Spartan računalne podrške u usporedbi sa standardnim antioksidacijskim metodama
Mišković, Ana
Određivanje antioksidacijskog-prooksidacijskog karaktera odabranih boroksina pomoću DPPH metode
Trupina, Mateja
Određivanje antioksidacijskog-prooksidacijskog karaktera odabranih boroničnih kiselina pomoću DPPH-A metode
Grubišić, Ena
Određivanje antioksidativnog karaktera odabranih boroničnih kiselina cuprac metodom
Vrdoljak, Lucija
Određivanje atioksidacijskog djelovanja fenolnih kiselina ORAC metodom
Boras, Dorja
Određivanje eukaliptola (1,8-cineola) u eteričnim uljima mirte, kajeputa i niauli
Dugeč, Josipa
Određivanje fenicilamina u farmaceutskim pripravcima kinetičkom metodom analize uz spektrofotometrijski detektor
Usanović, Katarina
Određivanje glukozinolata u Biscutella laevigata i Eruca vesicaria te primjena ubrzane ekstrakcije otapalima za njihovu izolaciju

Paginacija