završni rad
Određivanje antioksidacijskog-prooksidacijskog karaktera odabranih boroničnih kiselina pomoću DPPH-A metode
završni rad

Mateja Trupina (2017)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica