Pages

Ispitivanje odziva membrane na bazi BaSO4:PTFE=1:1 s dodatkom elementarnog srebra ili bakra
Ispitivanje odziva membrane na bazi BaSO4:PTFE=1:1 s dodatkom elementarnog srebra ili bakra
Katarina Perišin
Izrađene su ionsko-selektivne membrane barijevog sulfata na kojima je izvršeno testiranje na sulfatne i barijeve ione s dodatkom elementarnog srebra i bakra. Potenciometrijska metoda se zbog svoje jednostavnosti, praktičnosti i prihvatljive cijene pokazala najučinkovitijom za ovakav način ispitivanja. Selektivnost same elektrode povećana je promjenom reakcijskih uvjeta kao što je pH otopine uzorka. Ispitivao se odziv sulfatne ionsko-selektivne membrane na Ba 2+ i SO 4...
Ispitivanje odziva membrane satsaava FePO4:Ag2S:PTFE (1:1:2; 1:4:3,33) na fosfatne ione
Ispitivanje odziva membrane satsaava FePO4:Ag2S:PTFE (1:1:2; 1:4:3,33) na fosfatne ione
Lidija Pirija
Izrađene su ion-selektivne membrane sljedećeg sastava: Membrana 1. FeP : Ag2S : PTFE = 1 : 1 : 2 Membrana 2. FeP : Ag2S : PTFE = 1 : 4 : 3,33 Metodom slijednog razrjeĎivanja ispitivan je odziv fosfatnih iona u otopini di-natrijevog hidrogen fosfata. Zbog jednostavnosti, praktičnosti i niske cijene potenciometrijska se metoda pokazala najučinkovitijom.
Ispitivanje odziva menbrane na bazi Ag2S:AgCl:PTFE=1:1:2 s udjelom nanočestica ZnO 0,2,0,4 i 0.6 %
Ispitivanje odziva menbrane na bazi Ag2S:AgCl:PTFE=1:1:2 s udjelom nanočestica ZnO 0,2,0,4 i 0.6 %
Iva Dešpoja
Ispitan je odziv ionsko–selektivnih membrana na srebrove i kloridne ione pri pH = 1 i pH =2. Svako je mjerenje ponovljeno dva puta. Ispitivanje odziva izvršeno je potenciometrijski zbog jednostavnosti metode, niske cijene i praktičnosti. Selektivnost metode povećana je promjenom reakcijskih uvjeta, odnosno promjenom pH otopine uzorka. Membrane su se ispitivale na odziv na osnovne ione (kloridne i srebrove ione) u elektrokemijskoj ćeliji koristeći otopine srebrovog...
Ispitivanje odziva potenciometrijskih senzora za kloridne i srebrove ione
Ispitivanje odziva potenciometrijskih senzora za kloridne i srebrove ione
Lara Tomaško
Cilj ovog završnog rada bio je ispitati odziv potenciometrijskih senzora mjerenjem koncentracije kloridnih i srebrovih iona pri pH=4,00 i pH=4,75 koristeći ion-selektivne membrane. Željeni odziv potenciometrijskog senzora treba pratiti nagib pravca Nernstove jednadžbe. Iz navedenih rezultata vidimo da odziv potenciometrijskog senzora nije zadovoljavajući za srebrove ione, dok je za kloridne ione prihvatljiv.
Ispitivanje odziva potenciometrijskih senzora za sulfatne ione
Ispitivanje odziva potenciometrijskih senzora za sulfatne ione
Nikola Štavlić
Cilj ovog završnog rada bio je ispitati odziv potenciometrijskih senzora mjerenjem koncentracije sulfatnih iona pri pH=0 i pH=1 koristeći ion-selektivne membrane od barijeva sulfata ( ) na nosaču od politetrafluoretilena (PTFE) uz dodatak nanočestica (oznake nanočestica: GS19a, GS13a te ZnO). Željeni odziv potenciometrijskog senzora treba pratiti nagib pravca Nernstove jednadžbe. Iz navedeni rezultata vidimo da je odziv potenciometrijskog senzora,...
Ispitivanje odzivnih karakteristika FISE s membranom LaF3 dimenzije 8x1,5 mm
Ispitivanje odzivnih karakteristika FISE s membranom LaF3 dimenzije 8x1,5 mm
Karla Vrgoč
U ovom radu ispitivane su odzivne karakteristike fluorid ionsko - selektivne elektrode (FISE)s membranom LaF 3 (Eu 0,3%) 8x1,5mm te unutarnjim elektrolitnim odnosno s unutarnjim čvrstim kontaktom pri pH 4,70. Ispitivan je i utjecaj nanočestica, koje su bile nanesene na površinu membrane, na odzivne karakteristike FISE. Elektroda uglavnom slijedi linearnu promjenu raspona potencijala do koncentracije fluorida niže od 1×10 -5 mol L -1 s...
Ispitivanje odzivnih karakteristika fluorid ionsko-selektivne elektrode (FISE) s membranom LaF3 dimenzija 8x5 mm
Ispitivanje odzivnih karakteristika fluorid ionsko-selektivne elektrode (FISE) s membranom LaF3 dimenzija 8x5 mm
Iv Dumičić
U ovom radu ispitivane su odzivne karakteristike fluorid ionsko-selektivne elektrode (FISE) s membranom LaF 3 (Eu 1%) 8x5mm te unutarnjim elektrolitnim odnosno s unutarnjim čvrstim kontaktom pri pH 4,7. Ispitivan je i utjecaj nanočestica, koje su bile nanesene na površinu membrane, na odzivne karakteristike FISE. Elektroda uglavnom slijedi linearnu promjenu potencijala do koncentracije fluorida niže od 1×10 -5 mol L - 1 s promjenom potencijala po koncentracijskoj od 10 -5 do 10...
Ispitivanje odzivnih karakteristika različitih membrana za pripravu ISFE
Ispitivanje odzivnih karakteristika različitih membrana za pripravu ISFE
Marko Bačić
U ovom radu korištene su LaF 3 membrane kod kojih su ispitivane odzivne karakteristike. Ispitan je odziv fluorid ion-selektivne elektrode pri pH 4,7 za tri različite membrane. Utvrđeno je da elektrode kod svake od ispitivanih membrana slijede linearnu promjenu potencijala do koncentracije fluorida 1×10 -6 mol L -1 , uz promjenu potencijala po koncentracijskim dekadama od:10 mV za LaF 3 (Eu 1%) 8x5, 24 mV za LaF 3 (Eu 0,3%) 8x1,5; 34 mV za LaF 3...
Ispitivanje oksidacijske postojanosti polimernih materijala na osnovi polipropilena
Ispitivanje oksidacijske postojanosti polimernih materijala na osnovi polipropilena
Sanja Ćaleta
Svrha ovoga rada je provesti ispitivanje diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom, odrediti indukcijsko vrijeme i indukcijsku temperaturu oksidacije materijalima na osnovi polipropilena kako bi se definirale njihove toplinske značajke, ukazalo na njihov sastav i utvrdila njihova relativna oksidacijska postojanost. Naime, polipropilenski materijali se često koriste za izradu višeslojne ambalaže. Tijekom proizvodnje višeslojne ambalaže na podlogu (aluminijska...
Ispitivanje ostatka žarenja i gustoće polimernih materijala standardnim i alternativnim metodama
Ispitivanje ostatka žarenja i gustoće polimernih materijala standardnim i alternativnim metodama
Leonora Hibić-Burtina
Polimeri predstavljaju skupinu materijala koji se danas primjenu u praktično svim aspektima ljudskog djelovanja. Rijetko se rabe u izvornom obliku. Primješavaju im se mnogobrojni dodatci–aditivi, kojima se postiže željeno specifično svojstvo materijala. Cilj ovog rada bio je paralelno određivanje sadržaja anorganskih punila i/ili ojačala u polimernim materijalima prema standardnim metodama (HRN EN ISO 3451-1 i HRN EN ISO 1172) i termogravimetrijom te paralelno...
Ispitivanje potencijala hiperakumulacije Lunaria annua L. na metale bakra i olova
Ispitivanje potencijala hiperakumulacije Lunaria annua L. na metale bakra i olova
Ana Marijanović
Poznato je da mnoge biljke iz obitelji Brassicaceae hiperakumuliraju metale. Budući da su mnogi metali koji mogu biti hiperakumulirani takoĊer bitni hranjivi sastojci, utvrĊivanje hrane i fitoremedijacija mogu se smatrati dvjema stranama iste kovanice. Dakle, analiza kapaciteta akumulacije biljaka prema metalima predstavlja obećavajući aspekt korištenja tih biljaka. Lunaria annua L. (jednogodišnja mjeseĉnica), biljka iz obitelji Brassicaceae, uljarica je poznata po...
Ispitivanje prirodnih sapuna iz kućne radinosti
Ispitivanje prirodnih sapuna iz kućne radinosti
Neda Begović
Sapuni su organski kemijski spojevi dobiveni procesom saponifikacije tj. bazične hidrolize masnih kiselina. Od davnina koriste se kao sredstva za čišćenje i pri svakodnevnom održavanju higijene, nezamjenjivi su i u raznim industrijama poput tekstilne. Povećanjem svijesti ljudi o proizvodima koje koriste i o njihovom utjecaju na okoliš sve veća je potražnja za sapunima kućne izrade koji ne sadrže sintetske dodatke. Pripravljena su i analizirana...

Pages