Pages

 
KINETIČKO SPEKTROFOTOMETRIJSKO ODREĐIVANJE          
N-ACETIL-L-CISTEIN-ETIL ESTERA. RAZVOJ I VREDNOVANJE METODE
KINETIČKO SPEKTROFOTOMETRIJSKO ODREĐIVANJE N-ACETIL-L-CISTEIN-ETIL ESTERA. RAZVOJ I VREDNOVANJE METODE
Ana Bitanga
Cilj istraživanja koje je prikazano u ovom radu je razvoj i vrednovanje kinetičke metode analize N-acetil-L-cistein-etil estera (NACET) uz spektrofotometrijski detektor. Opisana kinetička metoda temelji se na redoks reakciji u kojoj NACET reducira [Cu(BCA)₂]²⁺ kompleks zelene boje u [Cu(BCA)₂]⁺ ljubičasto obojan kompleks čiji se apsorpcijski maksimum bilježi na 562 nm. Optimizirani su parametri kemijske reakcije te je temeljem toga konstruirana krivulja umjeravanja čijom je...
 
ODREĐIVANJE PARABENA U KOZMETIČKIM PROIZVODIMA PRIMJENOM GC-MS METODE
ODREĐIVANJE PARABENA U KOZMETIČKIM PROIZVODIMA PRIMJENOM GC-MS METODE
Anamarija Tegeltija
Ciljevi istraživanja: Kvalitativno određivanje parabena u kozmetičkim proizvodima primjenom GC-MS metode te usporedba dobivenih rezultata s podatcima deklariranim na proizvodu. Pronaći poveznicu između cijene i prisustva parabena u kozmetičkom proizvodu. Ustroj istraživanja: eksperimentalna studija Mjesto istraživanja: Kemijsko-toksikološki laboratorij Kliničkog odjela za sudsku medicinu Zavoda za patologiju, sudsku medicinu i citologiju, Kliničkog...
 CITOTOKSIČNI UČINAK CHELIDONIUM MAJUS, ALCHEMILLA VULGARIS I 
POLYGONUM AVICULARE NA RAZLIČITE STANIČNE LINIJE HUMANIH 
KARCINOMA
CITOTOKSIČNI UČINAK CHELIDONIUM MAJUS, ALCHEMILLA VULGARIS I POLYGONUM AVICULARE NA RAZLIČITE STANIČNE LINIJE HUMANIH KARCINOMA
Anni Mikić
Cilj istraţivanja bio je ispitati citotoksičnost vodenih ekstrakata biljaka Chelidonium majus (rosopas), Alchemilla vulgaris (vrkuta), Polygonum aviculare (troskot) na stanične linije humanih karcinoma mokraćnog mjehura (RT4, T24), dojke (MDA-MB-231), te pluća (A-549). Karcinomske stanice izloţene su različitim koncentracijama ekstrakata biljaka (0.1 g/, 0.25 g/L, 0.5 g/L i 1 g/L) i različitim vremenskim intervalima (4, 24, 48 i 72 sata). Postotak stanica koje su...
 Sysimbrium officinale (L.) Scop.: glukozinolati i njihova razgradnja potpomognuta mikrovalovima
Sysimbrium officinale (L.) Scop.: glukozinolati i njihova razgradnja potpomognuta mikrovalovima
Nikolina Anđelković
Glukozinolati, β-tioglukozidni-N-hidroksisulfati s varijabilnim bočnim lancem, su sekundarni metaboliti koji se sintetiziraju iz aminokiselina. Glukozinolati su kemijski stabilni i biološki neaktivni spojevi, a njihovom razgradnjom nastaje niz različitih biološki aktivnih razgradnih produkata. Razgrađuju se enzimskim, termičkim i kemijskim putem. U ovom radu primijenjene su različite metode izolacije uključujući hidrodestilaciju u modificiranoj...
ANALIZA PRIMARNE AMBALAŽE ZA ALKOHOLNA I 
BEZALKOHOLNA PIĆA
ANALIZA PRIMARNE AMBALAŽE ZA ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA PIĆA
Leonora Hibić-Burtina
U ovom radu analizirana je primarna ambalaža za alkoholna i bezalkoholna pića koja se najčešće pojavljuje u maloprodajnim trgovinama, mogućnost odvojenog odlaganja različitih ambalažnih materijala te su izvedeni zaključci o realizaciji ekološke funkcije ove vrste ambalaže. Svim uzorcima ambalaže analizirane su dimenzije ambalažnog materijala. Vizualnim pregledom ambalaže utvrđeno je li je ambalaža označena međunarodno priznatim oznakama za identifikaciju materijala,...
Allium Cepa L.: Kemijski sastav i biološka aktivnost
Allium Cepa L.: Kemijski sastav i biološka aktivnost
Nikolina Pervan
Luk (Allium cepa L.) je jedna od najčešće uzgajanih vrsta iz roda Allium (Amarylldaceae) koji broji više od 500 vrsta. Prepoznatljiv okus, miris, kao i česta lakrimacija (suzenje očiju) te farmakološka svojstva potječu od prisutnih organosumporovih spojeva nastalih enzimskom hidrolizom nehlapljivih S-alk(en)il cistein sulfoksida. U radu je napravljena izolacija eteričnog ulja hidrodestilacijom u aparaturi po Clevengeru iz triju vrsta komercijalno pribavljenih lukova (crveni,...
Allium neapolitanum Cirillo: utjecaj autolize na kemijski sastav sumporovih spojeva dobivenih hidrodestilacijom
Allium neapolitanum Cirillo: utjecaj autolize na kemijski sastav sumporovih spojeva dobivenih hidrodestilacijom
Ružica Brkić
Allium neapolitanum Cirillo (lat. Allium- češnjak, neapolitanum- napuljski) je višegodišnja biljka iz roda Allium, koji se sastoji od mnogo različitih vrsta. Ovu vrstu karakterizira specifičan okus, miris, lakrimacija (suzenje očiju) te farmakološka svojstva koja potječu od prisutnih hlapljivih sumporovih spojeva nastalih enzimskom hidrolizom nehlapljivih S-alk(en)il cistein sulfoksida. Eterično ulje dobiveno je iz različitih dijelova biljke (cvijet,...
Analiza djelotvornosti i sigurnost opioidnih analgetika u skupini lijekova za bol i palijativnu skrb za odrasle na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Analiza djelotvornosti i sigurnost opioidnih analgetika u skupini lijekova za bol i palijativnu skrb za odrasle na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Nikolina Gabelica
Uvod: Morfin, hidromorofon, oksikodon i kodein su opioidni analgetici navedeni u Osnovnoj listi lijekova Svjetske zdravstvene organizacije za liječenje boli i palijativnu skrb odraslih. Cilj ovog istraživanja bio je analizirati dokaze o djelotvornosti i sigurnosti tih analgetika za liječenje boli i palijativnu skrb u odraslih iz sustavnih pregleda s meta-analizom. Metode: Pretražene su četiri bibliografske baze podataka: baze Embase i MEDLINE putem OVID-a te baze Cochrane...
Analiza djelotvornosti i sigurnosti analgetika za migrenu kod djece na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Analiza djelotvornosti i sigurnosti analgetika za migrenu kod djece na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Nives Surjan
Uvod: Acetaminofen i ibuprofen su jedini analgetici s Osnovne liste lijekova Svjetske zdravstvene organizacije indicirani za akutne napadaje migrene kod djece. Cilj ovog istraživanja bio je sustavno analizirati randomizirane kontrolirane pokuse (RCTs) i sustavne preglede (SRs) o acetaminofenu i ibuprofenu za liječenje akutnog napada migrene kod djece. Metode: Pretražene su baze podataka MEDLINE, CDSR, DARE i CENTRAL. Dva su autora, neovisno, provjeravali rezultate pretraživanja...
Analiza djelotvornosti i sigurnosti analgetika za migrenu kod odraslih na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Analiza djelotvornosti i sigurnosti analgetika za migrenu kod odraslih na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Anamarija Vučko
Uvod: Migrene su najčešća vrsta glavobolje s većom pojavnošću u žena (18%) nego muškaraca (6%), od čega je gotovo polovica nedijagnosticirana ili krivo liječena. Terapija migrene dijeli se na akutnu i preventivnu, međutim, najčešće su potrebne obje vrste terapije. Na Osnovnoj listi lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (SZO EML) nalaze se tri analgetika s indikacijom liječenja akutnog napadaja migrene: acetilsalicilna kiselina (ASK), ibuprofen i paracetamol....

Pages