diplomski rad
Višestupanjski procesi obrade procjedne vode s odlagališta komunalnog otpada Bikarac Šibensko-kninske županije
diplomski rad

Lorena Tomić (2018)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica