završni rad
Primjena ionsko-selektivnih membrana na bazi BaSo4:Ag2S:PTFE=(1:1:2) s komponentama Ag i lu za određivanje barijevih iona pri pH=4
završni rad

Andrea Jurišić (2017)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica