završni rad
Antioksidacijska aktivnost fenola: interakcija derivata hidroksicimetne kiseline
završni rad

Lucija Vrdoljak (2017)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica