završni rad
Antioksidacijska aktivnost fenola: interakcija derivata hidroksibenzojeve kiseline
završni rad

Nina Jolić (2017)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica