Pages

Istraživanje ravnoteže sorpcije bakrovih iona na zeolitu A
Istraživanje ravnoteže sorpcije bakrovih iona na zeolitu A
Katarina Dostal
Rad ne sadrži sažetak.
Izmjenjivač topline cijevni snop u plaštu, tip 1-2
Izmjenjivač topline cijevni snop u plaštu, tip 1-2
Slavica Drakulić
Završni rad predstavlja proračun višecijevnog izmjenjivača s učvršćenim snopom cijevi u svrhu hlađenja mineralnog ulja kojim se podmazuju klizni ležajevi kugličnog mlina sirovine u tehnološkom procesu proizvodnje Portland-cementa. Cilj ovog završnog rada je ispitati karakteristike industrijskog višecijevnog izmjenjivača topline kako bi se isti mogao primijeniti za hlađenje mineralnog ulja od 33 oC na 26,5 oC, koje dostrujava volumnim protokom 8 L/min u prostor plašta. Kroz...
Izolacija hlapljivih spojeva meda od ružmarina ultrazvučnom ekstrakcijom prije i nakon zagrijavanja
Izolacija hlapljivih spojeva meda od ružmarina ultrazvučnom ekstrakcijom prije i nakon zagrijavanja
Dora Uidl
Mnogi spojevi biološkog i botaničkog podrijetla u medu nisu stabilni, naročito hlapljive tvari, a njihove se strukture mogu transformirati tijekom sazrijevanja meda, njegova skladištenja i zagrijavanja. U ovom radu se istraživao utjecaj zagrijavanja na sastav i sadržaj hlapljivih spojeva u medu od ružmarina. Uzorak meda se zagrijavao na 60 o C (2 sata) sa dodatkom vode. Hlapljivi spojevi ekstrahirani su pomoću pentan:dietil-etera = 1:2 (v/v) i diklormetanskog otapala ...
Izolacija i identifikacija hlapljivih sumporovih spojeva odabranih biljaka porodice Brassicaeceae
Izolacija i identifikacija hlapljivih sumporovih spojeva odabranih biljaka porodice Brassicaeceae
Andrea Sedlar
Hlapljivi sumporovi spojevi čine veliku grupu različitih vrsta koje su pronađene u čak 43 biljne porodice i 173 biljna roda, među kojima je najvažnija porodica Brassicaceae. Glukozinolati, β-tioglukozidni-N-hidroksisulfati s varijabilnim bočnim lancem su sekundarni metaboliti identificirani u preko 16 različitih biljnih porodica. Ovim spojevima posebno obiluju biljke porodice Brassicaceae među kojima se ističe rod Brassica. Glukozinolati su kemijski i biološki...
Izolacija i identifikacija spojeva eteričnog ulja klinčića
Izolacija i identifikacija spojeva eteričnog ulja klinčića
Karla Viduka
Cilj ovog rada bio je izolirati eterično ulje iz klinčića postupkom vodeno-parne destilacije te isto analizirati primjenom kromatografskih tehnika; plinske kromatografije s plameno-ionizacijskim detektorom (GC-FID) i plinskom kromatografijom-spektrometrijom masa (GC-MC). Ovim tehnikama uspješno su razdvojeni i identificirani sastojci eteričnog ulja klinčića te potvrđena dominacija eugenola u ulju.
Izolacija i kvantizacija glukozinolata iz biljaka Lepidium meyenii (BRASSICACEAE) i Moringa oleifera (MORINGACEAE)
Izolacija i kvantizacija glukozinolata iz biljaka Lepidium meyenii (BRASSICACEAE) i Moringa oleifera (MORINGACEAE)
Lorena Topolovec
Glukozinolati su sekundarni biljni metaboliti β-tioglukozidne strukture koji hrani biljnog podrijetla daju aromu, miris i okus. Smatraju se fitokemikalijama što znači da imaju potencijal u prevenciji različitih bolesti u ljudskom organizmu, a naročito pojave karcinoma. U ovom radu provela se identifikacija glukozinolata, te kvantizacija glukozinolata u prahu žutog i crvenog korijena Mace te Moringa praha i čaja. Lepidium meyenii (Brassicaceae)...
Izolacija i kvantizacija glukozinolata iz biljaka Nasturtium officinale i Iberis umbellata
Izolacija i kvantizacija glukozinolata iz biljaka Nasturtium officinale i Iberis umbellata
Matea Perković
Glukozinolati su sekundarni metaboliti identificirani u preko 16 različitih biljnih porodica, a najznačajnija je porodica Brassicaceae u koju se ubrajaju dobro poznate biljke iz svakodnevne prehrane. Glukozinolati su fiziološki neaktivni i kemijski stabilni i tek njihovom razgradnjom djelovanjem enzima mirozinaze dolazi do oslobađanja raznovrsnih spojeva. Smatraju se fitokemikalijama s potencijalom prevencije različitih bolesti u ljudskom organizmu. U ovom diplomskom radu izolirani su...
Izolacija, kemijski sastav i biološka aktivnost eteričnih ulja pinja, primorskog bora i pukinje
Izolacija, kemijski sastav i biološka aktivnost eteričnih ulja pinja, primorskog bora i pukinje
Maša Jelavić - Šako
Sažetak: Pinj (Pinus pinea L.) i primorski bor (Pinus pinaster Aiton) svrstavaju se u porodicu borovki (Pinaceae). Odabrana vrsta iz porodice čempresovki (Cupressaceae) je pukinja (Juniperus oxycedrus spp. macrocarpa Sibth. & Sm.). Ovim zimzelenim vrstama stanište je u mediteranskoj i submediteranskoj klimi. Izolacija eteričnih ulja provedena je metodom vodene destilacije u aparaturi po Clevengeru iz osušenih iglica navedenih vrsta. Potom su...
Izoniazid - metabolizam, toksičnost i interakcije
Izoniazid - metabolizam, toksičnost i interakcije
Damir Međeši
Cilj istraživanja je najvažniji tuberkulostatik prvog reda, izoniazd (INH). Kao lijek koji je neophodan u liječenju tuberkuloze vrlo je važno proučiti putove njegovog metabolizma i toksičnosti te moguće interakcije u koje stupa s drugim lijekovima. S obzirom na strukturu INH, biotransformacija se odvija reakcijama I. i II. faze metabolizma pod utjecajem karakterističnih enzima. Međutim, prema dokazanim metabolitima veću važnost imaju reakcije II. faze. ...
Izotermna termogravimetrijska analiza poli(etilen-oksida)
Izotermna termogravimetrijska analiza poli(etilen-oksida)
Petra Skorić
Provedena je kinetička analiza izotermne toplinske razgradnje poli(etilen-oksida) različitih molekulnih masa, primjenom eksperimentalnih podataka dobivenih izotermnom termogravimetrijskom analizom. Primjenom integralne “model-free” izokonverzijske metode utvrđeno je da za široko područje konverzija aktivacijska energija (E) ne ovisi o konverziji, što ukazuje na jednostupanjski proces. Kinetički model f( ), aktivacijska energija (E) i...
Izotermna termogravimetrijska analiza poli(etilen-oksida)
Izotermna termogravimetrijska analiza poli(etilen-oksida)
Kristina Knezović
U ovome radu provedena je kinetička analiza izotermne termogravimetrijske razgradnje uzoraka poli(etilen-oksida) (PEO) različitih molekulnih masa u inertnoj atmosferi. Kinetička analiza provedena je na temelju eksperimentalnih termogravimetrijskih podataka. Početno je primijenjena integralna model-free izokonverzijska metoda kojom je utvrđeno da za široki raspon konverzija aktivacijska energija ne ovisi o konverziji što ukazuje na jednostupanjski proces ...
Izrada elektrode i provedba konduktometrijskih mjerenja u cementnim pastama uz dodatak mljevene opeke
Izrada elektrode i provedba konduktometrijskih mjerenja u cementnim pastama uz dodatak mljevene opeke
Sara Barbarić
Za provedbu konduktometrijskih mjerenja u cementnim pastama potrebno je izraditi elektrodu otpornu na visoke pH vrijednosti te dobrih mehaničkih svojstava. Cementna pasta nakon početka vezanja otvrdnjava i prelazi u cementni kamen iz kojeg treba osloboditi neoštećenu elektrodu. Prikladan materijal je elektroda s pločicama od nehrđajućeg čelika s tvrdim polimernim tijelom ispunjenim epoksidnom smolom. Izrađenoj elektrodi potrebno je odrediti konstantu. ...

Pages