diplomski rad
Određivanje aktivnosti enzima polifenoloksidaze u uzorcima kultivirane borovnice
diplomski rad

Ivana Pervan (2017)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica