Rad dostupan nakon 2019-09-14
završni rad
Istraživanje ravnoteže sorpcije bakrovih iona na zeolitu A
završni rad

Katarina Dostal (2017)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica