Paginacija

Korištenje kanabisa (Cannabis Sativa L.) i njegov potencijal u budućnosti
Korištenje kanabisa (Cannabis Sativa L.) i njegov potencijal u budućnosti
Ivan Jovanović
Konoplja (Cannabis sativa L., Cannabinacae) je jednogodišnja dvodomna zeljasta kritosjemenjača, kojoj su stabljika i listovi prekriveni kratkim dlačicama. Od botaničkih podjela najzastupljenija je ona koja konoplju dijeli na tri vrste, i to: industrijska (lat. Cannabis sativa L. subsp. Sativa), indijska konoplja (lat. Cannabis sativa L. subsp. indica) I divlja konoplja (lat. Cannabis ruderalis). U biološkoj strukturi konoplje postoji više od 400 raznih strukturalno prepoznatljivih...
Korozija željeza u anaerobnim uvjetima
Korozija željeza u anaerobnim uvjetima
Ana Odžak
Cilj ovog rada je razmatranje korozije željeza kao konstrukcijskog materijala i elektrokemijskih metoda kojima se može odrediti brzina korozije. Činjenica da željezo može lako zahrđati jedan je od velikih problema primjene ovog tehnički važnog metala i izaziva velike troškove u gospodarstvu. Da bi se spriječila korozija metala koriste se katodne i anodne elektrokemijske zaštite te zaštita inhibitorima i prevlakama. Korozija naftovoda se ...
Korozijska zaštita kositra modifikacijom površine masnim kiselinama
Korozijska zaštita kositra modifikacijom površine masnim kiselinama
Anđela Lukin
U radu su prikazani rezultati ispitivanja utjecaja 1 mmol/dm 3 otopina palmitinske i stearinske kiseline (aditiva) na korozijsko ponašanje elektrode od kositra. Više masne kiseline, kao potencijalni inhibitori korozije, nanesene su pomoću metode urona te dip - coating metodom. Ispitivanja su provedena u 0,5 mol/dm 3 otopina NaCl. Elektrokemijska ispitivanja izvršena su mjerenjem potencijala otvorenog strujnog kruga, cikličke voltametrije, linearne kvazi - ...
Korozijsko ponašanje Cu i CuAl legure u 0,5mol dm-3 NaCl otopini bez i u prisutnosti Na2SO4
Korozijsko ponašanje Cu i CuAl legure u 0,5mol dm-3 NaCl otopini bez i u prisutnosti Na2SO4
Kristina Popec
Cilj ovog rada bio je ispitati korozijsko ponašanje 99,9% Cu i legure CuAl u 0,5 mol dm -3 NaCl otopini bez i u prisustvu 0,1 i 0,3 mol dm -3 Na 2 SO 4 , pri T = 20 o C i pH ≈ 7,0. Pri tome su korištene elektrokemijske metode mjerenja kao što su mjerenje potencijala otvorenog strujnog kruga, metoda linearne i potenciodinamičke polarizacije. Nakon polarizacijskih mjerenja površina elektroda ispitana je optičkim mikroskopom. Rezultati ispitivanja su pokazali da ...
Korozijsko ponašanje Cu, CuAl i CuZnPb legura u morskoj vodi
Korozijsko ponašanje Cu, CuAl i CuZnPb legura u morskoj vodi
Magdalena Laić
U radu je ispitano korozijsko ponašanje Cu kao i legura CuAl i CuZnPb u mirujućoj morskoj vodi pri temperaturama 10, 20, 30 i 40°C, dok je utjecaj gibanja elektrolita ispitan pri 20°C uz miješanje magnetskom mješalicom, brzinom miješanja od 200 o min -1 . Ispitivanja su provedena elektrokemijskim metodama kao što su mjerenje potencijala otvorenog strujog kruga u periodu od 60 minuta, metodom linearne i potenciodinamičke polarizacije. Ispitivanja su pokazala da porast...
Korozijsko ponašanje CuAlMn legure na NaCl otopini
Korozijsko ponašanje CuAlMn legure na NaCl otopini
Marko Matulić
U radu je ispitano korozijsko ponašanje CuAlMn legure u 0,9 % otopini NaCl pri pH = 7,4, 5,4 i 3,4 te temperaturama elektrolita od 25, 37 i 50 o C u mirujućoj otopini. Također je ispitan i utjecaj miješanja otopine na korozijsko ponašanje CuAlMn legure. Elektrokemijska ispitivanja provedena su mjerenjem potencijala otvorenog strujnog kruga, metodom linearne i potenciodinamičke polarizacije. Nakon polarizacijskih mjerenja, površine elektroda ispitane su ...
Korozijsko ponašanje CuAlNi legure u 0,5 mol dm-3 H2SO4 otopini
Korozijsko ponašanje CuAlNi legure u 0,5 mol dm-3 H2SO4 otopini
Verena Šućurović
U radu su prikazani rezultati ispitivanja korozijskog ponašanja CuAlNi legure (Al 10,4 %, Ni 4,1 %) u 0,5 mol dm -3 H 2 SO 4 otopini, pri temperaturama od 20 i 40 °C i brzinama miješanja elektrolita magnetskim miješalom od 150 i 450 o min -1 . Ispitivanja su provedena elektrokemijskim metodama: mjerenjem potencijala otvorenog strujnog kruga, metodom linearne polarizacije i potenciodinamičkom polarizacijskom metodom. Rezultati mjerenja pokazali su negativan utjecaj...
Korozijsko ponašanje aluminijske legure AA 5052 u bezalkoholnim  gaziranim pićima
Korozijsko ponašanje aluminijske legure AA 5052 u bezalkoholnim gaziranim pićima
Tina Rora
Ispitivanja u ovom radu izvršena su na uzorku aluminijske AlMgCr legure (oznake AA 5052) koja se koristi u prehrambenoj industriji za izradu limenki za pakiranje bezalkoholnih gaziranih pića. Ponašanje legure ispitano je u nekoliko poznatih i široko konzumiranih pića, kao što su Coca Cola, Pepsi Cola, Sprite, Fanta, Red Bull i Red Bull – Light. Obzirom na sastav promatrana pića se mogu podijeliti u tri skupine: pića s ortofosfatnom kiselinom (Coca Cola i Pepsi Cola), pića s...
Korozijsko ponašanje legure aluminija AA 5754 u različitim vrstama piva
Korozijsko ponašanje legure aluminija AA 5754 u različitim vrstama piva
Marija Ban
Ispitivanja su izvršena na aluminijskoj AlMg leguri (oznake AA 5754) koja se u prehrambenoj industriji koristi za izradu limenki za pakiranje piva i bezalkoholnih gaziranih pića. Korozijsko ponašanje legure ispitano je u nekoliko različitih vrsta piva, kao što su Karlovačko svijetlo pivo, Karlovačko tamno pivo i Pittinger svijetlo pivo. Obzirom na sastav, promatrana pića se mogu podijeliti na: piva ječmene baze (Karlovačko svijetlo i Karlovačko tamno pivo) te...
Korozijsko ponašanje nehrđajućih čelika u morskoj vodi
Korozijsko ponašanje nehrđajućih čelika u morskoj vodi
Ante Matošin
Utjecaj temperature i koncentracije sulfidnih iona na korozijsko ponašanje nehrđajućih čelika 304L i 316L u morskoj vodi istraživan je različitim elektrokemijskim metodama. Tijekom istraživanja korištena su mjerenja potencijala otvorenog kruga, metode linearne i potenciodinamičke polarizacije. Utvrđeno je da se brzina korozije povećava s povećanjem temperature morske vode, a također i koncentracije sulfidnih iona. Analiza površine svjetlosnim mikroskopom i...
Košer i Halal standardi tradicija u suvremenoj proizvodnji hrane
Košer i Halal standardi tradicija u suvremenoj proizvodnji hrane
Martina Stvorić
Da bi prehrambena industrija mogla funkcionirati neometano u današnje vrijeme, potrebno je da ima određene standarde i norme proizvodnje. Kada se proizvod proizvodi prema određenim standardima on od odgovarajućih agencija može dobiti certifikat. Certifikati kupcima ulijevaju povjerenje i jamče kvalitetu. Jedni od rigoroznijih standarda u proizvodnji hrane uključuje Halal i Košer standarde. Ti standardi su utemeljeni prije mnogo godina,...
Ksantin-oksidaza i iz prirode izolirani inhibitori ovog enzima
Ksantin-oksidaza i iz prirode izolirani inhibitori ovog enzima
Lucija Peran
: Cilj ovog završnog rada bio je pregled dostupne znanstvene literature na temu inhibicije enzima ksantin-oksidaze prirodnim spojevima izoliranim iz biljaka. Ksantin-oksidaza je enzim koji ima važnu ulogu u metabolizmu purinskih baza i samim tim u patogenezi gihta. Obzirom da lijekovi koji se koriste u liječenju ove bolesti sadrže i stanovite nuspojave neprestalno se traže iz prirode izolirani inhibitori ovog enzima s ciljem moguće prevencije i / ili tretmana gihta....

Paginacija