Paginacija

Elektrokemijsko ponašanje nehrđajućih čelika u slanoj otopini fosfatnog pufera
Elektrokemijsko ponašanje nehrđajućih čelika u slanoj otopini fosfatnog pufera
Kristina Šimić
Praćenjem vremenske promjene potencijala otvorenog strujnog kruga, primjenom linearne i cikličke polarizacije te elektrokemijske impedancijske spektroskopije ispitana je anodna i spontana korozija različitih vrsta nehrđajućeg čelika (AISI 304L, AISI 316L i 2205 DSS) u slanoj otopini fosfatnog pufera (PBS, pH = 7.4) pri 37 °C (tj. simuliranoj fiziološkoj otopini u ljudskom organizmu). Nakon anodne i spontane korozije, površine ispitivanih uzoraka ...
Elektrokemijsko ponašanje vodikovog peroksida i amonijaka na elektrodama od ugljikove paste modificirane sulfidima prijelaznih metala
Elektrokemijsko ponašanje vodikovog peroksida i amonijaka na elektrodama od ugljikove paste modificirane sulfidima prijelaznih metala
Jela Vukadin
U ovom radu je ispitivano elektrokemijsko ponašanje elektroda od ugljikove paste modificiranih različitom količinom ternarnih sulfida u svrhu elektrokemijskog određivanja vodikovog peroksida i amonijaka. Elektrokemijski procesi uočeni na ovako modificiranim elektrodama ukazuju na mogućnost indirektnog određivanja vodikovog peroksida i amonijaka. Ova metoda se zasniva na formiranju stabilnih kompleksa vodikovog peroksida i amonijaka s metalnim...
Eterično ulje gorke naranče (Citrus aurantium L.): usporedba metoda izolacije
Eterično ulje gorke naranče (Citrus aurantium L.): usporedba metoda izolacije
Antonija Parčina
Gorka ili divlja naranča (Citrus aurantium L.) je biljna vrsta iz porodice Rutaceae. Podrijetlom je iz jugoistočne Azije, a na Sredozemlje su je u 10. stoljeću donijeli Arapi. Posebno je zastupljena u parkovima južnog primorja (Dubrovnik, Korčula, Mljet, Hvar, Vis) gdje je osobit ukras svojim trajnim zelenilom. Cilj ovog rada je bio odrediti sastav i udio hlapljivih spojeva u eteričnom ulju gorke naranče, zatim ispitati antioksidacijsku aktivnost. Eterično ulje je pripravljeno...
FT-IR analiza polimernih materijala
FT-IR analiza polimernih materijala
Silvija Mađerić
Sažetak: Suvremena spektroskopska analiza u infracrvenom području, bilo u analitičkoj bilo u proizvodnoj praksi, podrazumijeva uporabu specijaliziranih baza podataka koje sadrže veliki broj spektara polimera, polimernih materijala i njihovih dodataka i čija uporaba uvelike olakšava njihovu identifikaciju. Cilj ovog rada je započeti izradu vlastite baze spektara polimera, polimernih materijala i njihovih dodataka. Primjenom tehnike vodoravne prigušene...
Fenolni profil i biološki potencijal nusproizvoda vinifikacije bijelog vina
Fenolni profil i biološki potencijal nusproizvoda vinifikacije bijelog vina
Andrea Tadić
Preradom grožđa i postupkom vinifikacije zaostaju vrijedni nusproizvodi sa visokim sadržajem fenola koji posjeduju brojna pozitivna biološka svojstva, osobito antioksidacijsku i antimikrobnu aktivnost. Nusproizvod kao što je vinski talog pokazao se bogatim izvorom vlakana i fenola što omogućava njegovo korištenje u prehrani. U ovom radu su ispitana dva uzorka taloga prikupljena tijekom proizvodnje bijelog vina, nakon maceracije i prije fermentacije te nakon provedene hladne...
Fenolni profil i biološki potencijal nusproizvoda vinifikacije crnog i rose vina
Fenolni profil i biološki potencijal nusproizvoda vinifikacije crnog i rose vina
Antonia Nadilo
Procesom proizvodnje vina nastaju velike količine nusproizvoda poput komine grožđa, pokožica, sjemenki i vinskog taloga. Svi ovi nusproizvodi bogati su bioaktivnim spojevima koji pokazuju brojna biološka svojstva, između ostalog izraženu antioksidacijsku aktivnost. Iako je vinski talog najslabije proučavan nusproizvod vinifikacije, poznato je da je bogat fenolnim spojevima zbog čega sve češće postaje predmetom brojnih studija koje nastoje opravdati njegovu...
Fenolni sastav plodova roda Rosa
Fenolni sastav plodova roda Rosa
Josipa Bumbak
Moderan način života povećava razinu oksidativnog stresa stoga brojne studije nastoje pronaći nove, prirodne supstance koje je lako unijeti u organizam i koje će pomoći ljudskom organizmu u borbi sa slobodnim radikalima. Upravo u te supstance ubrajamo fenolne spojeve koje nalazimo u biljkama. U ovom radu je ispitan fenolni sastav plodova roda Rosa. Analiza je provedena na četiri različita uzorka ploda vrste Rosa canina L. i dva uzorka ploda Rosa...
Fenolni sastav različitih dijelova zrelog i nedozrelog ploda avokada
Fenolni sastav različitih dijelova zrelog i nedozrelog ploda avokada
Ivana Dželalija
Avokado kao klimakterijsko voće dozrijeva nakon berbe te za posljedicu toga sadrži različite koncentracije antioksidativnih komponenti, ključnih u zaštiti ljudskog organizma od negativnog utjecaja slobodnih radikala, u zrelom i nedozrelom plodu. Cilj ovog istraživanja bio je usporediti koncentracije fenola i flavonoida u ispitivanim uzorcima zrelog i nedozrelog ploda avokada. Nakon postupka ekstrakcije, uklanjanja etanola i liofilizacije dobiveni su ...
Fenolni sustav i antioksidacijski učinak soka od višnje
Fenolni sustav i antioksidacijski učinak soka od višnje
Gabrijela Mateljak
Zbog velike prehrambene vrijednosti i bogatog udjela bioaktivnih komponenti koje pozitivno utječu na zdravlje i održavaju normalno funkcioniranje organizma, voće čini sastavni dio ljudske prehrane. Među brojnim vrstama voća posebno se izdvaja višnja, voće poznato po velikoj količini antioksidansa. Jedna od najpoznatijih sorti višnje u Dalmaciji je višnja Maraska koja ima visoku nutritivnu vrijednost i dobar biološki učinka na ljudsko zdravlje. U ovom radu...
Fenotipska karakterizacija ispitanika oboljelih od Hashimotovog tireoiditisa
Fenotipska karakterizacija ispitanika oboljelih od Hashimotovog tireoiditisa
Iva Anić
Ciljevi istraživanja: Detaljno opisati ispitivanu skupinu ljudi oboljelih od HT-a s obzirom na prikupljene fenotipove. Utvrditi postoje li razlike u medijanima fenotipova karakterističnih za HT između ispitanika koji primaju terapiju levotiroksinom i onih koji ne primaju terapiju. Utvrditi postojanje korelacija između fenotipova karakterističnih za HT i ostalih značajnih fenotipova te međusobnih korelacija između fenotipova karakterističnih za HT. Ustroj istraživanja:...
Financijski sukob interesa: analiza povezanosti izvora financiranja i rezultata u randomiziranim kontroliranim pokusima iz područja anesteziologije i boli
Financijski sukob interesa: analiza povezanosti izvora financiranja i rezultata u randomiziranim kontroliranim pokusima iz područja anesteziologije i boli
Tonkica Škugor
Dosadašnje spoznaje: Povezanost financijskih sukoba interesa i rezultata istraživanja kliničkih pokusa iz područja anesteziologije nije dovoljno istražena. To je područje istraživanja važno jer se liječenje boli danas smatra osnovnim ljudskim pravom, a olakšavanje boli je jedan od najvažnijih ishoda za pacijenta. Cilj: Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti objavljene rezultate o učinkovitosti i sigurnosti u randomiziranim kontroliranim pokusima...
Fitokemijske karakteristike i biološka aktivnost propolisa
Fitokemijske karakteristike i biološka aktivnost propolisa
Andrea Kljenak
Upotreba propolisa kao smole ljekovitih svojstava poznata je još od pradavnih vremena. Propolis je smolasta smjesa koju pčele prikupljaju sa pupoljaka stabala ili kore različitih drveća te koriste u košnici. Sastoji se od oko 50% balzama i smola (flavonoidi i ostali fenolni spojevi), 30% pčelinjeg voska, 10% isparljivih spojeva, 5% peludi i 5% različitih organskih komponenti i minerala. Propolis se ne može koristiti kao sirovi materijal, već se treba...

Paginacija