Rad dostupan nakon 2019-10-01
završni rad
Prirodni zeoliti kao reaktivne barijere za obradu procjednih otpadnih voda odlagališta otpada
završni rad

Matea Šušnjara (2018)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica