diplomski rad
Priprema i karakterizacija PEO10/Cloisite 15A i PEO10/Cloisite 15A/LiBoB nanokompozita
diplomski rad

Bruno Jakša Čizmić (2017)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica