diplomski rad
Sjetvena grbica (Lepidium sativum L.) kao potencijalni hiperakumulator bakra
diplomski rad

Ina Baletić (2017)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica