diplomski rad
Određivanje teških metala u morskom sedimentu Dubrovačkog akvatorija
diplomski rad

Nela Maričević (2017)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica