završni rad
Primjena ionsko-selektivnih membrana na bazi BaSO4:Ag2S:PTFE=(2:1:2),(1:1:2) za određivanje barijevih i sulfatnih iona
završni rad

Jela Vukadin (2016)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica
Povezani objekti