završni rad
Priprema membrana AgCl:Ag2S:PTFE=1:1:2 s dodatkom nanočestica željezovih oksida i njihovo potenciometrijsko testiranje pri pH=0 i pH=1
završni rad

Nives Šestanović (2017)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica