diplomski rad
Određivanje kratkotrajne stabilnosti koncentracije etanola u uzorcima krvi
diplomski rad

Fani Katinac (2017)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet