završni rad
Ispitivanje mogućnosti primjene različitih sorbenata kao materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru za uklanjanje iona bakra
završni rad

Andrea Buzdovačić (2017)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica