diplomski rad
Utjecaj kombiniranog načina ispiranja taloga magnezijeva hidroksida u postupku dekantacije na maseni udjel B2O3
završni rad

Kristina Popec (2017)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica