diplomski rad
Polimorfizmi gena NR3C1, NR3C2 i FKBP5 u populaciji hrvatskih maturanata
diplomski rad

Sara Bebić (2016)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica