Pages

Jerčić, Radosna
Ispitivanje korozije traka CuAlMnTi legure dobivene brzim hlađenjem u 0.9% NaCl otopini
Garvanović, Ines
Ispitivanje korozije traka CuAlNi legure dobivene brzim hlađenjem u NaCl otopini
Perčić, Nika
Ispitivanje korozijskog ponašanja CuSlMn legure u kloridnim i sulfatnim elektrolitima
Sabljo, Kristina
Ispitivanje mehanizma prijenosa tvari i utjecaja aksijalne disperzije na vezanje Cd(II) i Zn(II) iz binarne vodene otopine na nepomičnom sloju prirodnog zeolita
Šarić, Josipa
Ispitivanje mehaničkih svojstvava brodograđevnog čelika povišene čvrstoće oznake LR-AH 36 pri različitim temperaturama
Buzdovačić, Andrea
Ispitivanje mogućnosti primjene različitih sorbenata kao materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru za uklanjanje iona bakra
Petrić, Melita
Ispitivanje mogućnosti primjene različitih sorbenata kao materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru za uklanjanje iona cinka iz onečišćenih podzemnih voda
Bokšić, Klara
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 1 : 2 pri pH vrijednostima 1 i 1,5 u otopinama FeCl3 i Fe(NO3)3
Brajković, Petra
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 2 : 3 i FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 3 : 4 pri pH = 1
Brkan, Ivana
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 2 : 3 i FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 3 : 4 pri pH = 1,5
Dragićević, Danijela
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE u omjerima 1:4:5 i 1.5:6 pri pH vrijednostima 1 i 1,5
Ivančić, Monika
Ispitivanje odziva membrana na bazi FeS: Ag2S: PTFE

Pages