Pages

Allium Cepa L.: Kemijski sastav i biološka aktivnost
Allium Cepa L.: Kemijski sastav i biološka aktivnost
Nikolina Pervan
Luk (Allium cepa L.) je jedna od najčešće uzgajanih vrsta iz roda Allium (Amarylldaceae) koji broji više od 500 vrsta. Prepoznatljiv okus, miris, kao i česta lakrimacija (suzenje očiju) te farmakološka svojstva potječu od prisutnih organosumporovih spojeva nastalih enzimskom hidrolizom nehlapljivih S-alk(en)il cistein sulfoksida. U radu je napravljena izolacija eteričnog ulja hidrodestilacijom u aparaturi po Clevengeru iz triju vrsta komercijalno pribavljenih lukova (crveni,...
Allium neapolitanum Cirillo: utjecaj autolize na kemijski sastav sumporovih spojeva dobivenih hidrodestilacijom
Allium neapolitanum Cirillo: utjecaj autolize na kemijski sastav sumporovih spojeva dobivenih hidrodestilacijom
Ružica Brkić
Allium neapolitanum Cirillo (lat. Allium- češnjak, neapolitanum- napuljski) je višegodišnja biljka iz roda Allium, koji se sastoji od mnogo različitih vrsta. Ovu vrstu karakterizira specifičan okus, miris, lakrimacija (suzenje očiju) te farmakološka svojstva koja potječu od prisutnih hlapljivih sumporovih spojeva nastalih enzimskom hidrolizom nehlapljivih S-alk(en)il cistein sulfoksida. Eterično ulje dobiveno je iz različitih dijelova biljke (cvijet,...
Amilografsko određivanje kvalitete pšeničnog brašna uz upotrebu otopine mliječne kiseline
Amilografsko određivanje kvalitete pšeničnog brašna uz upotrebu otopine mliječne kiseline
Lucija Đaković
Zadatak ovog rada bio je ispitati utjecaj primjene otopine mliječne kiseline u amilografskim ispitivanjima bez zagrijavanja suspenzije brašna i vode te odrediti razlike u viskoznosti suspenzije u odnosu na određivanje s vodom kao otapalom. Osim toga, kako bi se utvrdila eventualna međuovisnost, provedena je usporedba dobivenih rezultata amilografskog određivanja viskoznosti suspenzije brašna i otopine mliječne kiseline s udjelima proteina i glutena, s...
Analitičke metode dokazivanja teških metala u biljnim materijalima
Analitičke metode dokazivanja teških metala u biljnim materijalima
Anđela Radan
U prirodi su prisutne veće koncentracije teških metala čiji uzrok možemo tražiti u prirodi ili antropogenom djelovanju. Teški metali su, po definiciji, elementi gustoće veće od 5 g/cm 3 . Dok neki mogu biti osnovni nutrijenti, ostali mogu biti otrovni. Oni u ljudskom organizmu izazivaju razne poremećaje karcinogene i nekarcinogene prirode, a može doći do trovanja konzumiranjem hrane biljnog podrijetla. Kroz zakonsku regulativu je propisana dozvoljena...
Analiza djelotvornosti i sigurnost opioidnih analgetika u skupini lijekova za bol i palijativnu skrb za odrasle na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Analiza djelotvornosti i sigurnost opioidnih analgetika u skupini lijekova za bol i palijativnu skrb za odrasle na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Nikolina Gabelica
Uvod: Morfin, hidromorofon, oksikodon i kodein su opioidni analgetici navedeni u Osnovnoj listi lijekova Svjetske zdravstvene organizacije za liječenje boli i palijativnu skrb odraslih. Cilj ovog istraživanja bio je analizirati dokaze o djelotvornosti i sigurnosti tih analgetika za liječenje boli i palijativnu skrb u odraslih iz sustavnih pregleda s meta-analizom. Metode: Pretražene su četiri bibliografske baze podataka: baze Embase i MEDLINE putem OVID-a te baze Cochrane...
Analiza djelotvornosti i sigurnosti analgetika za migrenu kod djece na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Analiza djelotvornosti i sigurnosti analgetika za migrenu kod djece na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Nives Surjan
Uvod: Acetaminofen i ibuprofen su jedini analgetici s Osnovne liste lijekova Svjetske zdravstvene organizacije indicirani za akutne napadaje migrene kod djece. Cilj ovog istraživanja bio je sustavno analizirati randomizirane kontrolirane pokuse (RCTs) i sustavne preglede (SRs) o acetaminofenu i ibuprofenu za liječenje akutnog napada migrene kod djece. Metode: Pretražene su baze podataka MEDLINE, CDSR, DARE i CENTRAL. Dva su autora, neovisno, provjeravali rezultate pretraživanja...
Analiza djelotvornosti i sigurnosti analgetika za migrenu kod odraslih na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Analiza djelotvornosti i sigurnosti analgetika za migrenu kod odraslih na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Anamarija Vučko
Uvod: Migrene su najčešća vrsta glavobolje s većom pojavnošću u žena (18%) nego muškaraca (6%), od čega je gotovo polovica nedijagnosticirana ili krivo liječena. Terapija migrene dijeli se na akutnu i preventivnu, međutim, najčešće su potrebne obje vrste terapije. Na Osnovnoj listi lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (SZO EML) nalaze se tri analgetika s indikacijom liječenja akutnog napadaja migrene: acetilsalicilna kiselina (ASK), ibuprofen i paracetamol....
Analiza djelotvornosti i sigurnosti neopioidnih analgetika u skupini lijekova za bol i palijativnu skrb za odrasle na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Analiza djelotvornosti i sigurnosti neopioidnih analgetika u skupini lijekova za bol i palijativnu skrb za odrasle na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Ana Tokić
Acetilsalicilna kiselina, paracetamol i ibuprofen su analgetici navedeni u Osnovnoj listi lijekova Svjetske zdravstvene organizacije za liječenje boli i palijativnu skrb odraslih. Cilj ovog istraživanja je bio analizirati dokaze iz sustavnih pregleda s meta-analizom o djelotvornosti i sigurnosti tih analgetika za liječenje boli i palijativnu skrb u odraslih. Pretražene su četiri baze podataka: MEDLINE, EMBASE, CDSR i DARE. Napravljen je dvostruki neovisni probir...
Analiza djelotvornosti i sigurnosti neopioidnih analgetika u skupini lijekova za bol i palijetivnu skrb za djecu na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Analiza djelotvornosti i sigurnosti neopioidnih analgetika u skupini lijekova za bol i palijetivnu skrb za djecu na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Marija Radman
Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) definirala je osnovne lijekove kao one koji zadovoljavaju prioritetne potrebe zdravstvene zaštite stanovništva. Oni se biraju na temelju njihovog javnozdravstvenog značaja, dokaza o djelotvornosti i sigurnosti te komparativne isplativosti. Na Osnovnoj listi lijekova za djecu Svjetske zdravstvene organizacije (SZO EML) u skupini neopioidnih analgetika za liječenje boli i palijativnu skrb nalaze se paracetamol i ibuprofen. Cilj ovog...
Analiza djelotvornosti i sigurnosti opioidnih analgetika u skupini lijekova za bol i palijativnu skrb za djecu na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Analiza djelotvornosti i sigurnosti opioidnih analgetika u skupini lijekova za bol i palijativnu skrb za djecu na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Ivana Utrobičić
Uvod: Bol je neugodan osjet i emocionalno iskustvo povezano sa stvarnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva. Cilj: Cilj ovog istraživanja je bio pronaći i analizirati dokaze o djelotvornosti i sigurnosti lijekova koje Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) preporučuje na Listi osnovnih lijekova (engl. Essential Medicines List, EML), te time potvrditi jeli njihovo uvrštavanje na spomenutu listu opravdano. Metode: Pretražene su četiri bibliografske baze podataka i analizirana je...
Analiza hibridnog procesa elektrokoagulcije i obrade na sintetskom zeolitu različite veličine čestica u obradi procjedne vode nakon kompostiranja anaerobnim procesom
Analiza hibridnog procesa elektrokoagulcije i obrade na sintetskom zeolitu različite veličine čestica u obradi procjedne vode nakon kompostiranja anaerobnim procesom
Klara Magaš
Korištenjem vode nastaju otpadne vode koje je potrebno na određeni način zbrinuti ili podvrgnuti različitim postupcima pročišćavanja prije ispusta u vodna tijela. U procesu kompostiranja nastaju procjedne vode koje su onečišćene organskim i anorganskim štetnim tvarima i kao takve zahtijevaju obradu/tretman prije njihovog ispuštanja. Uslijed industrijalizacije i porasta standarada, nastaju sve veće količine otpadnih voda složenog sastava, za koje treba primijeniti i...

Pages