Antolović, Nikolina: Gastrointestinalna stabilnost izotiocijanata iz mikrovalnog ekstrakta biljke dragoljub (Tropaeolum majus L.) nakon dvofaznog simuliranog modela probave

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja