Anđelković, Nikolina: Određivanje stehiometrije i konstante formiranja kompleksa Cu(I) i batokuproin disulfonske kiseline korištenjem slijedne analize injektiranjem uz spektofotometrijski detektor te klasične spektofotometrije

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja