Trupina, Mateja: Određivanje antioksidacijskog-prooksidacijskog karaktera odabranih boroničnih kiselina pomoću DPPH-A metode

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja