Rad dostupan nakon 2019-09-26
završni rad
Određivanje teških metala u korabi (Brassica rupestris Raf.ssp.gongyloides (L.) Janch.)
završni rad

Tomislav Kozina (2017)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica