Paginacija

Utjecaj veličine miješala na kinetiku ionske izmjene bakra na zeolitu NaX
Utjecaj veličine miješala na kinetiku ionske izmjene bakra na zeolitu NaX
Lucija Knežević
Utjecaj hidrodinamičkih uvjeta unutar reaktorskog sustava na kinetiku ionske izmjene u šaržnom reaktoru, još nije dovoljno istražen unatoč činjenici da parametri miješanja mogu značajno utjecati na postupak suspendiranja čvrstih čestica te utjecati na debljinu difuzijskog sloja oko čestice, odgovornog za brzinu međufazne difuzije. Zbog navedenog, analiziran je utjecaj hidrodinamičkih uvjeta, koristeći različite promjere miješala, na ...
Utjecaj vremena mljevenja na djelotvornost usitnjavanja natrijevog klorida u kugličnom mlinu
Utjecaj vremena mljevenja na djelotvornost usitnjavanja natrijevog klorida u kugličnom mlinu
Ana Katarina Šolić
U ovom radu sagledan je utjecaj vremena mljevenja na proces usitnjavanja natrijevog klorida namijenjenog za komercijalnu uporabu u kugličnom mlinu. Mljevenje je provedeno s dvije različite početne veličinske frakcije natrijevog klorida (x sr = 650 µm i x sr = 2500 µm) i to u vremenskim intervalima od 3 minute, a u sveukupnom trajanju procesa od 15 minuta. Po završetku svakog ciklusa mljevenja izvršena je granulometrijska analiza usitnjenog ...
Utjecaj vremena skladištenja na kvalitetu i aromatični profil djevičanskih maslinovih ulja
Utjecaj vremena skladištenja na kvalitetu i aromatični profil djevičanskih maslinovih ulja
Anita Pitarević
Maslina (Olea europea L.) je najrasprostranjenija biljka na području jadranskog dijela Hrvatske još od antičkog doba. Kao izuzetno rasprostranjena voćna vrsta, s dugom poviješću uzgoja odlikuje se velikim brojem sorti. Najvrjedniji i glavni proizvod ploda masline je maslinovo ulje, koje je iznimno cijenjeno zbog svojih zdravstvenih svojstava i jedinstvenog okusa. Za razliku od ostalih masti i ulja, koji se koriste u ljudskoj prehrani, maslinovo ulje postiže najveću cijenu ...
Utjecaj zalijevanja vlasca vodenim otopinama teških metala (PB, Ni, Cu) na pH vrijednosti tla
Utjecaj zalijevanja vlasca vodenim otopinama teških metala (PB, Ni, Cu) na pH vrijednosti tla
Iva Majić
U ovom završnom radu su određene pH vrijednosti tla u kojem je uzgajana biljka vlasac zalijevanjem vodenim otopinama teškog metala: nikla, bakra i olova. Biljka je zalijevana u vremenskom periodu od mjesec dana. Na temelju dobivenih rezultata uočena je promjena pH vrijednosti tla u odnosu na pH vrijednost tla gdje je biljka tretirana samo vodovodnom vodom. Najveći utjecaj otopine teškog metala je uočen kod zalijevanja biljke vodenom otopinom bakrovog(II) sulfata pentahidrata gdje se...
Utjecaj zamjenskog dodatka troske na procese hidratacije cementa
Utjecaj zamjenskog dodatka troske na procese hidratacije cementa
Mira Brnić
U radu je istraživan utjecaj aditiva za poboljšanje mljevenja klinkera trgovačkog naziva HEA 213 Grace ili HEA2® od proizvođača GCP Applied Technologies Inc., na procese hidratacije cementa pripravljenog na poluindustrijskom kugličnom mlinu u laboratoriju CEMEX Hrvatska d.d. U fazi priprave cementa u smjesu klinkera i gipsa dodan je aditiv HEA 213 Grace u iznosu 0,032 mas.% na masu cementa. Provedena su mjerenja ispitivanja utjecaja aditiva za...
Utjecaj zamjenskog dodatka troske na toplinu hidratacije portland cementa
Utjecaj zamjenskog dodatka troske na toplinu hidratacije portland cementa
Ivana Šumelj
U radu je istraživan utjecaj aditiva za poboljšanje meljave klinkera trgovačkog naziva HEA 213 Grace ili HEA2® proizvođača GCP Applied Technologies Inc., cement je pripravljen korištenjem poluindustrijskog kugličnog mlina u laboratoriju CEMEX Hrvatska d.d.. Proces meljave proveden je pri brzini rotacije mlina od 50 min -1 u trajanju od 40-55 minuta uz dodatak aditiva za meljavu u masenom iznosu od 0; 0,017; 0,032 i 0,048 mas.% na masu cementa. Nakon priprave uzoraka cementa,...
Utjecaj štetnih organizama na kvalitet plodova odabranih sorti masline
Utjecaj štetnih organizama na kvalitet plodova odabranih sorti masline
Neda Čorić
U ovom radu prikazani su rezultati određivanja stupnja zrelosti, težine ploda, randmana ulja i osjetljivosti istraživanih sorti (Oblica, Levantinka, Leccino i Lastovka) na štetne organizme. U razdoblju od listopada do studenog 2022. godine prikupljeni su uzorci plodova u maslinicima na dvije lokacije na području Splitsko - dalmatinske županije (Naklice i Žrnovnica). Plodovi su razvrstani prema sortimentu i vremenskom roku berbe. Od svake sorte izdvojeno je 100 plodova na kojima je...
Uzročnici propadanja svježih plodova mandarine - Citrus unshiu tijekom trženja
Uzročnici propadanja svježih plodova mandarine - Citrus unshiu tijekom trženja
Nikola Marić
Istraživanja uzročnika propadanja svježih plodova mandarine – Citrus unshiu (Marc.) u četiri odabranatrgovačkacentrautvrdilasusljedećeuzročnikepropadanjaplodovamandarine:crnatrulež– Alternariaalternata(Fr.)Keissl,antraknoza–Colletotrichumgloeosporioides(Penz.)Penz.&Sacc.,plava plijesan–PenicilliumitalicumWehmer,zelenaplijesan–Penicilliumdigitatum(Pers.)Sacc.Utvrđenoje dagubitciuzrokovanigljivičnimbolestimaplodovaiznose9­23,5%.Najzastupljenijiuzročnikpropadanja...
Učinkovitost farmakoterapije arterijske hipertenzije u ordinacijama obiteljske medicine u urbanoj, ruralnoj i otočnoj sredini Južne Hrvatske
Učinkovitost farmakoterapije arterijske hipertenzije u ordinacijama obiteljske medicine u urbanoj, ruralnoj i otočnoj sredini Južne Hrvatske
Diana Jurić
NASLOV RADA Učinkovitost farmakoterapije arterijske hipertenzije u ordinacijama obiteljske medicine u urbanoj, ruralnoj i otočnoj sredini Južne Hrvatske: povijesno prospektivno istraživanje. CILJ ISTRAŽIVANJA Usporedba značajki i učinkovitosti terapijskog pristupa novodijagnosticiranoj arterijskoj hipertenziji u urbanoj, ruralnoj i otočnoj sredini (Split vs. Dalmatinska zagora vs. južnohrvatski otoci), u prvoj godini liječenja. Prepostavili smo postojanje razlike u...
Učinkovitost i sigurnost oralnih i inhalacijskih komercijalnih proizvoda beta-glukana: sustavni pregled randomiziranih kontroliranih studija
Učinkovitost i sigurnost oralnih i inhalacijskih komercijalnih proizvoda beta-glukana: sustavni pregled randomiziranih kontroliranih studija
Nikolina Markovina
Premda beta-glukane možemo pronaći u komercijalnim preparatima, ali i u različitim namirnicama obogaćenim beta-glukanima, analiza preparata u kojima je vrsta i doza beta-glukana nejasna ne može pružiti jasne smjernice za praksu. Stoga je cilj ovog istraživanja sinteza svih rezultata učinkovitosti i sigurnosti komercijalnih oralnih i inhalacijskih proizvoda beta-glukana. Proveden je sustavni pregled randomiziranih kontroliranih studija o djelovanju komercijalnih proizvoda...
Vegetarijanska prehrana
Vegetarijanska prehrana
Linda Ercegović
Danas se ljudi pitaju kada su se pojavili prvi vegetarijanci i kada su nastali prvi pisani doku- menti o vegetarijanstvu. Vegetarijanstvo je bilo značajno i kroz prošlost tj. u Staroj Grčkoj kada je živio Pitagora koji je vjerovao u reinkarnaciji. Danas sve više i više ljudi prelazi na Pigorejski način života. Ve- getarijanci su poznati po tome što ne jedu meso, ali danas se sve više postavlja pitanje „Je li vegetarijanci jedu jaja, ribu, mlijeko i mliječne proizvode?“...
Vernier mjerni instrumenti i osjetila
Vernier mjerni instrumenti i osjetila
Matea Šošić
U ovom završnom raduopisanisuglavneznačajkeiprincipmjerenjasauređajimaiodgovarajućim osjetilimatvrtkeVernierSoftware& Technology (Beavertonu,Oregon)kojajevodećisvjetski proizvođačinstrumenata,osjetila,programskihpaketaiostaleopremekojasekoristiuznanstvenom obrazovanju.OpisanjeinstrumentLabQuest2kaoirazličitanjemukompatibilnaosjetilakaoštosu temperaturnoosjetilo,pHosjetilo,plinskoosjetilo(zaodređivanjeO 2 iCO 2 ),etanolnoosjetilo,osjetiloza određivanjeotopljenogO 2...

Paginacija