diplomski rad
Utjecaj komorbiditeta na liječenje arterijske hipertenzije - analiza propisivanja antihipertenziva u ordinacijama obiteljske medicine: povijesno kohortno istraživanje
diplomski rad

Karolina Sedej (2016)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet