diplomski rad
Pronalaženje dokaza o djelotvornosti i sigurnosti probiotika u prevenciji proljeva povezanih s antibioticima u djece
"sustavni" pregled literature

Martina Matas (2016)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet