diplomski rad
Karakterizacija procjedne vode s odlagališta komunalnog otpada Bikarac Šibensko-kninske županije
diplomski rad

Kristina Gavrić (2018)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica