završni rad
Dinamička termogravimetrijska razgradnja recikliranog poli(etilen-tereftalata)
završni rad

Ivana Bandić (2018)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica