diplomski rad
Citotoksično djelovanje izotiocijanata iz porodice kupusnjača na različite stanične linije humanih karcinoma mjereno MTT metodom
diplomski rad

Mirna Župić (2017)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet